PDA

Xem phiên bản đầy đủ : HCM - Bear trắng toàn thân mắt đen + bear honey satin xù ngắnbegin
21-09-2009, 01:00 AM
Hiện nay mìh cần gả 2 pé bear 1 pé bear trắng toàn thân mắy đen xù dài(đực)+1 pé honey satin xù ngắn (cái) mình gả pé đực là 250k pé cái là 180k sau đây là hình 2 pé có j` thì ll ník yh :peha0_kut3_lambl0g_n3 và phone 01285323302
http://i564.photobucket.com/albums/ss87/hao_123/Hnhnh3433.jpg (http://www./redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi564.photobucket.c om%2Falbums%2Fss87%2Fhao_123%2FHnhnh3433.jpg)
http:///images/statusicon/wol_error.gifHình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Click chuột vào để xem kích thước gốchttp://i564.photobucket.com/albums/ss87/hao_123/Hnhnh3434.jpg (http://www./redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi564.photobucket.c om%2Falbums%2Fss87%2Fhao_123%2FHnhnh3434.jpg)
http://i564.photobucket.com/albums/ss87/hao_123/Hnhnh3443.jpg (http://www./redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi564.photobucket.c om%2Falbums%2Fss87%2Fhao_123%2FHnhnh3443.jpg)
http://i564.photobucket.com/albums/ss87/hao_123/Hnhnh3447.jpg (http://www./redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi564.photobucket.c om%2Falbums%2Fss87%2Fhao_123%2FHnhnh3447.jpg)
http://i564.photobucket.com/albums/ss87/hao_123/Hnhnh3448.jpg (http://www./redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi564.photobucket.c om%2Falbums%2Fss87%2Fhao_123%2FHnhnh3448.jpg)
http://i564.photobucket.com/albums/ss87/hao_123/Hnhnh3452.jpg (http://www./redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi564.photobucket.c om%2Falbums%2Fss87%2Fhao_123%2FHnhnh3452.jpg)
http:///images/statusicon/wol_error.gifHình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Click chuột vào để xem kích thước gốchttp://i564.photobucket.com/albums/ss87/hao_123/Hnhnh3453.jpg (http://www./redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi564.photobucket.c om%2Falbums%2Fss87%2Fhao_123%2FHnhnh3453.jpg)
http://i564.photobucket.com/albums/ss87/hao_123/Hnhnh3459.jpg (http://www./redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi564.photobucket.c om%2Falbums%2Fss87%2Fhao_123%2FHnhnh3459.jpg)