PDA

Xem phiên bản đầy đủ : fgVoIP Engine cho Blackberry,demo của fg microtec!lee
23-04-2010, 12:28 PM
Trang chủ: http://www.fgmicrotec.com/


Nhiều hứa hẹn cho việc gọi VoIP từ Blackberry qua Wifi! Cùng chờ đợi xem!