PDA

Xem phiên bản đầy đủ : 95% 3.1.3 Không Có VăccXin ....! (GeoHot)lee
27-04-2010, 09:30 PM
" I think a lot of you expecting a release soon are going to be disappointed. I have so much to finish before I work on the jailbreak. I realize most of you aren't dicks. I have some cool stuff planned, but not the time to make it how I envision it now. Keep an eye on spirit "
dịch:
Tôi nghĩ rằng rất nhiều bạn mong đợi một bản phát hành sớm sẽ phải thất vọng. Tôi có rất nhiều để hoàn thành trước khi tôi làm việc trên jailbreak.Tôi nhận ra hầu hết các bạn không khôn ngoan . Tôi có một số kế hoạch khá thú vị, nhưng bây giờ không phải là thời gian để tôi hình dung làm nó như thế nào ngay . Vẫn chỉ là dự án trên tinh thần thôi

p\s : Mình cũng là "nạn nhân" của 3.1.3 từ tháng 2 đây :( . Nghĩ cũng buồn...nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy cũng hợp lý khi 3.1.3 sẽ bị lãng quên......

GeoHot sáng tạo và làm việc trên niềm vui và khám phá Cydia, còn anh em mình là khác khao đc Unlock NGHE và GỌI mà....... :(