PDA

Xem phiên bản đầy đủ : HCM - Ba'n Cho' Pug My~ Du*.c Tha^`n Chung?begin
21-09-2009, 12:00 PM
Ca^`n ba'n 2 con cho' Pugs My~puppies du*.c. 7tuâ`n tuo^i?, da~ chich ngu*a` va` xo^? lai~( so^? su*'c khoe? ke`m theo). Puppies ma.nh khoe?, lanh lo*i., kh'au khi?nh, dse^~ thu*o*ng. Cho' tha^`n chu?ng( Pug My~), nha` nuo^i, lai lic.h ro~ ra`ng.Gia' 3T/con.LH Ly 0933558260 hoa(.c xem puppies ta.i nha` 292 Kha Van Ca^n TD.Ca'm o*n.

Hình Kèm Theo http://www./igo/images/attach/jpg.gif DSC00646.jpg (http://www./attachment.php?attachmentid=163801&d=1253493756) (395.6 KB)