PDA

Xem phiên bản đầy đủ : HCM - Baby albino cần tiễnbegin
21-09-2009, 11:00 AM
Các bé sinh ngày 3/9 ha gần 3 tuần tủi. Các bé đã tách mẹ tự ăn uống được rùi nha.
Bé ChiChi chỉ đẻ có 3 bé nên chăm sóc cẩn thận lém, bé nào cũng ú nù hà.
Mình gả 90k một bé hen:85:
Đang còn bú mẹ
http://www.hamstervn.net/diendan/images/statusicon/wol_error.gifHình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Click chuột vào để xem kích thước gốchttp://i228.photobucket.com/albums/ee131/naluvsting/new%20hamster/DSCI0262.jpg (http://www./redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi228.photobucket.c om%2Falbums%2Fee131%2Fnaluvsting%2Fnew%2520hamster %2FDSCI0262.jpg)
Ngày nào còn bé tí te bây giờ đã lớn
http://www.hamstervn.net/diendan/images/statusicon/wol_error.gifHình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Click chuột vào để xem kích thước gốchttp://i228.photobucket.com/albums/ee131/naluvsting/Baby%20albino/DSCI0429.jpg (http://www./redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi228.photobucket.c om%2Falbums%2Fee131%2Fnaluvsting%2FBaby%2520albino %2FDSCI0429.jpg)
http://www.hamstervn.net/diendan/images/statusicon/wol_error.gifHình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Click chuột vào để xem kích thước gốchttp://i228.photobucket.com/albums/ee131/naluvsting/Baby%20albino/DSCI0529.jpg (http://www./redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi228.photobucket.c om%2Falbums%2Fee131%2Fnaluvsting%2FBaby%2520albino %2FDSCI0529.jpg)
Bik ai là mẹ ai là con hem
http://www.hamstervn.net/diendan/images/statusicon/wol_error.gifHình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Click chuột vào để xem kích thước gốchttp://i228.photobucket.com/albums/ee131/naluvsting/Baby%20albino/DSCI0593.jpg (http://www./redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi228.photobucket.c om%2Falbums%2Fee131%2Fnaluvsting%2FBaby%2520albino %2FDSCI0593.jpg)
Em uông nước nè
http://www.hamstervn.net/diendan/images/statusicon/wol_error.gifHình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Click chuột vào để xem kích thước gốchttp://i228.photobucket.com/albums/ee131/naluvsting/Baby%20albino/DSCI0595.jpg (http://www./redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi228.photobucket.c om%2Falbums%2Fee131%2Fnaluvsting%2FBaby%2520albino %2FDSCI0595.jpg)
http://www.hamstervn.net/diendan/images/statusicon/wol_error.gifHình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Click chuột vào để xem kích thước gốchttp://i228.photobucket.com/albums/ee131/naluvsting/Baby%20albino/DSCI0599.jpg (http://www./redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi228.photobucket.c om%2Falbums%2Fee131%2Fnaluvsting%2FBaby%2520albino %2FDSCI0599.jpg)
Đây là ChoCho papa của mấy bé.
http://www.hamstervn.net/diendan/images/statusicon/wol_error.gifHình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Click chuột vào để xem kích thước gốchttp://i228.photobucket.com/albums/ee131/naluvsting/new%20hamster/DSCI0344.jpg (http://www./redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi228.photobucket.c om%2Falbums%2Fee131%2Fnaluvsting%2Fnew%2520hamster %2FDSCI0344.jpg)
Mama mấy bé
http://www.hamstervn.net/diendan/images/statusicon/wol_error.gifHình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Click chuột vào để xem kích thước gốchttp://i228.photobucket.com/albums/ee131/naluvsting/DSCI0264.jpg (http://www./redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi228.photobucket.c om%2Falbums%2Fee131%2Fnaluvsting%2FDSCI0264.jpg)
Liên lạc nà
Ym: nh0z_raina_sh@yahoo.com
Sđt: 01225 863 863
Mình free ship Thủ Đức, Q1 nha. :10_002: