PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Toàn Quốc Cty chúng tôi chuyên kinh doanh các loại vòng bivongbi1
26-07-2011, 11:31 AM
Công ty TNHH Thương Mại RIOU Nam Ninh

Công ty chúng tôi là một Cty chuyên kinh doanh các loại vòng bi, có rất nhiều nhãn hiệu, như FAG,SKF,NSK,NTN,TIMKEN vv

Chào mừng các khách hàng đến hỏi han.

E-mail: vongbi1@yahoo.com.cn

NLH: VI LẠC

web: www.fag-vongbi.com (http://www.fag-vongbi.com/) / www.vongbi-nsk.com (http://www.vongbi-nsk.com/) / www.vongbi-fag.com (http://www.vongbi-fag.com/) / www.vongbi-timken.com (http://www.vongbi-timken.com/)


7311 BECBY/W64
2 × 7200 BECBP

2 × 7203 BECBP *

2 × 7204 BEGBP *

2 × 7205 BEGAP *

2 × 7305 BEGBY


2 × 7200 BECBP

2 × 7203 BECBP *

2 × 7304 BECBM *

2 × 7205 BEGAP *

2 × 7305 BEGBY


2 × 7200 BECBP

2 × 7203 BEGAP *

2 × 7304 BECBM *

2 × 7205 BEGAP *

2 × 7405 BCBM


2 × 7201 BECBP

2 × 7203 BEGAP *

2 × 7304 BECBM *

2 × 7205 BEGAY

2 × 7405 BCBM


2 × 7201 BECBP

2 × 7203 BEGAP *

2 × 7304 BECBP *

2 × 7205 BEGAY

2 × 7405 BCBM


2 × 7201 BECBP

2 × 7303 BECBP

2 × 7304 BECBP *

2 × 7205 BEGAY

2 × 7405 BGAM