PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Toàn Quốc vòng bị, vòng bị, vòng bịvongbi1
28-07-2011, 04:06 PM
Công ty TNHH Thương Mại RIOU Nam Ninh

Công ty chúng tôi là một Cty chuyên kinh doanh các loại vòng bi, có rất nhiều nhãn hiệu, như FAG,SKF,NSK,NTN,TIMKEN vv

Chào mừng các khách hàng đến hỏi han.

E-mail: vongbi1@yahoo.com.cn

NLH: VI LẠC

web: www.fag-vongbi.com (http://www.fag-vongbi.com/) / www.vongbi-nsk.com (http://www.vongbi-nsk.com/) / www.vongbi-fag.com (http://www.vongbi-fag.com/) / www.vongbi-timken.com
(http://www.vongbi-timken.com/)

W 618/1
W 604-2Z
W 626-2RS1
W 619/9-2Z
W 61901
W 6302-2RS1
W 6304-2RS1
W 6207


W 638/1.5-2Z
W 624
W 626-2Z
W 609
W 61901-2Z
W 6302-2Z
W 6304-2Z
W 6207-2RS1


W 639/1.5-2Z
W 624-2RS1
WEEY 004
W 609-2Z
W 6001
W 61803-2Z
W 61905
W 6207-2Z


W 618/2
W 624-2Z
WEEY 004-2Z
W 629
W 6001-2RS1
W 61903
W 61905-2RS1
W 6008


W 638/2-2Z
W 634-2Z
W 627/7-2Z
W 629-2Z
W 6001-2Z
W 61903-2RS1
W 6005
W 6008-2RS1


W 619/2-2Z
WEEX 003-2Z
W 618/7
WEEMB 3
W 6201
W 61903-2Z
W 6005-2RS1
W 6008-2Z


W 639/2-2Z
WEEY 003
W 628/7-2Z
WEEMB 3-2Z
W 6201-2RS1
W 6003
W 6005-2Z
W 6208

(http://www.vongbi-timken.com/)