PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Toàn Quốc Thiết bị giặt là công nghiệpphammay
30-07-2011, 10:21 AM
http://www.sieuthimay.com.vn/uploads/content/may_giat_cong_nghiep.jpg (http://www.sieuthimay.com.vn/product/view/273-may-giat-image/312-may-giat-cong-nghiep.html)
Máy giặt công nghiệp (http://www.sieuthimay.com.vn/product/view/273-may-giat-image/312-may-giat-cong-nghiep.html)
Liên hệ
http://www.sieuthimay.com.vn/uploads/content/may_say_de.jpg (http://www.sieuthimay.com.vn/product/view/328-may-say-cong-nghiep/310-may-say-cong-nghiep.html)
Máy sấy công nghiệp (http://www.sieuthimay.com.vn/product/view/328-may-say-cong-nghiep/310-may-say-cong-nghiep.html)
Liên hệ
http://www.sieuthimay.com.vn/uploads/content/Thiet_bi_giat_la_1.jpg (http://www.sieuthimay.com.vn/product/view/273-may-giat-image/226-thiet-bi-giat-la.html)
Thiết bị giặt là (http://www.sieuthimay.com.vn/product/view/273-may-giat-image/226-thiet-bi-giat-la.html)
Liên hệ
http://www.sieuthimay.com.vn/uploads/content/may_tay_diem_vet_ban.jpg (http://www.sieuthimay.com.vn/product/view/301-may-ui/207-ban-tay-diem-ban-vet-ban....html)
Bàn tẩy điểm bẩn, vết bẩn... (http://www.sieuthimay.com.vn/product/view/301-may-ui/207-ban-tay-diem-ban-vet-ban....html)
Liên hệ
http://www.sieuthimay.com.vn/uploads/content/ui_uot.jpg (http://www.sieuthimay.com.vn/product/view/301-may-ui/204-may-ui-ep-uot-.html)
Máy ủi ép ướt (http://www.sieuthimay.com.vn/product/view/301-may-ui/204-may-ui-ep-uot-.html)
Liên hệ
http://www.sieuthimay.com.vn/uploads/content/may_ui_ep_kho.jpeg (http://www.sieuthimay.com.vn/product/view/301-may-ui/203-may-ui-ep-kho------.html)
Máy ủi ép khô (http://www.sieuthimay.com.vn/product/view/301-may-ui/203-may-ui-ep-kho------.html)
Liên hệ
http://www.sieuthimay.com.vn/uploads/content/may_ui_ao_vest.jpg (http://www.sieuthimay.com.vn/product/view/301-may-ui/201-may-ui-ao-vest-va-jacket.html)
Máy ủi áo Vest và Jacket (http://www.sieuthimay.com.vn/product/view/301-may-ui/201-may-ui-ao-vest-va-jacket.html)
Liên hệ
http://www.sieuthimay.com.vn/uploads/content/Omega2000.jpg (http://www.sieuthimay.com.vn/product/view/301-may-ui/199-ban-hut-chan-khong.html)
Bàn hút chân không (http://www.sieuthimay.com.vn/product/view/301-may-ui/199-ban-hut-chan-khong.html)
Liên hệ
http://www.sieuthimay.com.vn/uploads/content/may_ui_sidi.jpg (http://www.sieuthimay.com.vn/product/view/301-may-ui/197-may-ui-sidi.html)
Máy ủi SiDi (http://www.sieuthimay.com.vn/product/view/301-may-ui/197-may-ui-sidi.html)
Liên hệ
http://www.sieuthimay.com.vn/uploads/content/May_ui_drap_3m.jpg (http://www.sieuthimay.com.vn/product/view/273-may-giat-image/89-may-ui-drap-3m.html)
Máy ủi drap 3m (http://www.sieuthimay.com.vn/product/view/273-may-giat-image/89-may-ui-drap-3m.html)
Liên hệ
http://www.sieuthimay.com.vn/uploads/content/May_ui_drap.jpg (http://www.sieuthimay.com.vn/product/view/273-may-giat-image/86-may-ui-drap-2m.html)
Máy ủi drap 2m (http://www.sieuthimay.com.vn/product/view/273-may-giat-image/86-may-ui-drap-2m.html)
Liên hệ
http://www.sieuthimay.com.vn/uploads/content/may_ui_sidi_2.jpg (http://www.sieuthimay.com.vn/product/view/301-may-ui/50-may-ui-sidi.html)
Máy ủi Sidi (http://www.sieuthimay.com.vn/product/view/301-may-ui/50-may-ui-sidi.html)
Liên hệ
http://www.sieuthimay.com.vn/uploads/content/May_ui_drap_1.jpg (http://www.sieuthimay.com.vn/product/view/301-may-ui/42-may-ui-drap-2m.html)
Máy ủi drap 2m (http://www.sieuthimay.com.vn/product/view/301-may-ui/42-may-ui-drap-2m.html)
Liên hệ
http://www.sieuthimay.com.vn/uploads/content/May_say_Ipso.jpg (http://www.sieuthimay.com.vn/product/view/274-may-giat-ipso/41-may-say-ipso.html)
Máy sấy Ipso (http://www.sieuthimay.com.vn/product/view/274-may-giat-ipso/41-may-say-ipso.html)
Liên hệ
http://www.sieuthimay.com.vn/uploads/content/May_say_Image.jpg (http://www.sieuthimay.com.vn/product/view/273-may-giat-image/40-may-say-de-30-de-50-de-75-de120.html)
Máy sấy DE 30, DE 50, DE 75, DE120 (http://www.sieuthimay.com.vn/product/view/273-may-giat-image/40-may-say-de-30-de-50-de-75-de120.html)
Liên hệ
http://www.sieuthimay.com.vn/uploads/content/May_giat_Ipso.jpg (http://www.sieuthimay.com.vn/product/view/274-may-giat-ipso/39-may-giat-ipso.html)
Máy giặt Ipso (http://www.sieuthimay.com.vn/product/view/274-may-giat-ipso/39-may-giat-ipso.html)
Liên hệ
http://www.sieuthimay.com.vn/uploads/content/Thiet_bi_giat_la.jpg (http://www.sieuthimay.com.vn/product/view/273-may-giat-image/38-may-giat-image-sp-40-sp-60-sp....html)
Máy giặt Image SP 40, SP 60, SP... (http://www.sieuthimay.com.vn/product/view/273-may-giat-image/38-may-giat-image-sp-40-sp-60-sp....html)
Liên hệ
http://www.sieuthimay.com.vn/uploads/content/May_giat_cong_nghiep_1.jpg (http://www.sieuthimay.com.vn/product/view/273-may-giat-image/37-may-giat-image-he30-he-40-he-60....html)
Máy giặt Image HE30, HE 40, HE 60,... (http://www.sieuthimay.com.vn/product/view/273-may-giat-image/37-may-giat-image-he30-he-40-he-60....html)
Liên hệ
http://www.sieuthimay.com.vn/uploads/content/May_giat_cong_nghiep.jpg (http://www.sieuthimay.com.vn/product/view/273-may-giat-image/36-may-giat-image-giat-la-cong....html)
Máy giặt Image, Giặt là công... (http://www.sieuthimay.com.vn/product/view/273-may-giat-image/36-may-giat-image-giat-la-cong....html)
Liên hệ
-->