PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Vào đây xem đi nguồn gốc blackberry 100% brandnewlee
18-05-2010, 11:20 AM
http://www.diytrade.com/china/4/prod..._TITANIUM.html (http://www.diytrade.com/china/4/products/5894744/100_original_New_BLACKBERRY_CURVE_8310_UNLOCKED_TI TANIUM.html)