PDA

Xem phiên bản đầy đủ : HCM - Cho' con Pug My~ Du*.c Tha^`n Chung?begin
22-09-2009, 06:20 PM
Ba'n 1 con pug du*.c My~ tha^`n chu?ng, 8 tuâ`n tuo^i?, da~ chic'h ngu*a` va` xo^? lai~ ( kem` theo so^? su*'c khoe? ). Cho' nha` nuo^i de?, lai li.ch ro~ ra`ng, ma.nh khoe?, khau' khi?nh, na(ng do^.ng va` dze^~ thu*o*ng. Thich' ho*.p vo*i' tre? em. Gia' 2.5T LH Ly 0933558260 hoa(.c xem cho' tai. nha` 292 Kha Van Ca^n TD. Ca'm o*n.

Hình Kèm Theo http://www./igo/images/attach/jpg.gif DSC00646.jpg (http://www./attachment.php?attachmentid=164349&d=1253607057) (395.6 KB)