PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Nào thì một loạt blackberry nhái nào :Dlee
01-06-2010, 08:50 PM
Tình hình là cách đây một tháng, em nhận được một loạt các sản phẩm mà một công ty Trung Quốc chào hàng cho bên công ty em. Và khi xem, thực sự quá sốc vì độ nhái của mấy bác Trung Của. Không muốn nói nhiều, mời các bác xem qua và bình luận cái ạ :D
Hình đính kèm

http://www.trieudo.com/jpg.gif IMG00030-20100505-1044.jpg‎ (http://www.tinhte.vn/attachment.php?attachmentid=248524&d=1275385292) (45.5 KB)
http://www.trieudo.com/jpg.gif IMG00031-20100505-1044.jpg‎ (http://www.tinhte.vn/attachment.php?attachmentid=248525&d=1275385293) (43.2 KB)
http://www.trieudo.com/jpg.gif IMG00029-20100505-1044.jpg‎ (http://www.tinhte.vn/attachment.php?attachmentid=248526&d=1275385293) (51.8 KB)
http://www.trieudo.com/jpg.gif IMG00035-20100505-1045.jpg‎ (http://www.tinhte.vn/attachment.php?attachmentid=248527&d=1275385294) (53.3 KB)
http://www.trieudo.com/jpg.gif IMG00027-20100505-1041.jpg‎ (http://www.tinhte.vn/attachment.php?attachmentid=248528&d=1275385294) (65.4 KB)
http://www.trieudo.com/jpg.gif IMG00033-20100505-1045.jpg‎ (http://www.tinhte.vn/attachment.php?attachmentid=248529&d=1275385294) (49.4 KB)
http://www.trieudo.com/jpg.gif IMG00032-20100505-1045.jpg‎ (http://www.tinhte.vn/attachment.php?attachmentid=248530&d=1275385296) (43.0 KB)
http://www.trieudo.com/jpg.gif IMG00034-20100505-1045.jpg‎ (http://www.tinhte.vn/attachment.php?attachmentid=248531&d=1275385296) (49.1 KB)
http://www.trieudo.com/jpg.gif IMG00028-20100505-1041.jpg‎ (http://www.tinhte.vn/attachment.php?attachmentid=248532&d=1275385296) (69.6 KB)
http://www.trieudo.com/jpg.gif IMG00036-20100505-1046.jpg‎ (http://www.tinhte.vn/attachment.php?attachmentid=248533&d=1275385297) (53.0 KB)
http://www.trieudo.com/jpg.gif IMG00026-20100505-1041.jpg‎ (http://www.tinhte.vn/attachment.php?attachmentid=248534&d=1275385297) (74.1 KB)
http://www.trieudo.com/jpg.gif IMG00025-20100505-1041.jpg‎ (http://www.tinhte.vn/attachment.php?attachmentid=248535&d=1275385298) (76.5 KB)
http://www.trieudo.com/jpg.gif IMG00024-20100505-1040.jpg‎ (http://www.tinhte.vn/attachment.php?attachmentid=248536&d=1275385298) (72.2 KB)