PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Toàn Quốc Biệt Thự Lake View - TPM Bình Dương TT 7 Nămtranminhthangdx
15-09-2011, 04:38 PM
http://media.vunvut.com/UserImages/87/9d43492f-356f-4261-b2cb-4cf0ba688a97.jpg
http://media.vunvut.com/UserImages/87/c7f2417e-d5f9-4419-a4a0-669970a582af.jpg
http://media.vunvut.com/UserImages/87/5b3ebd25-6ce1-4cca-a3f6-2ea3cd225bfc.jpg
http://media.vunvut.com/UserImages/87/e28cc31f-97a8-472f-9321-080b74225e05.jpg


http://diaockimoanh.com.vn/userfiles/image/duan/Lakeview/Web_Lakeview_img_13.jpg http://diaockimoanh.com.vn/userfiles/image/duan/Lakeview/Web_Lakeview_img_15.jpgVILLA 1

Diện tích đất: 450m2 – 517m2
Diện tích xây dựng: 279 m2
Tầng trệt: 202m2
Tầng 1: 217m2
Tầng 2: 217m2http://diaockimoanh.com.vn/userfiles/image/duan/Lakeview/Web_Lakeview_img_18.jpg http://diaockimoanh.com.vn/userfiles/image/duan/Lakeview/Web_Lakeview_img_16.jpg http://diaockimoanh.com.vn/userfiles/image/duan/Lakeview/Web_Lakeview_img_17.jpg
Tầng trệt

Tầng 1

Tầng 2VILLA 2 Diện tích đất: 462m2 – 600m2
Diện tích xây dựng: 208,3 m2
Tầng trệt: 181.7m2
Tầng 1: 171m2
Tầng 2: 194m2

http://diaockimoanh.com.vn/userfiles/image/duan/Lakeview/Web_Lakeview_img_21.jpg http://diaockimoanh.com.vn/userfiles/image/duan/Lakeview/Web_Lakeview_img_19.jpg http://diaockimoanh.com.vn/userfiles/image/duan/Lakeview/Web_Lakeview_img_20.jpg
Tầng trệt

Tầng 1

Tầng 2
VILLA 3 Diện tích đất: 423m2 – 644m2
Diện tích xây dựng: 227,8 m2
Tầng trệt: 227.8m2
Tầng 1: 227.8m2
Tầng 2: 227.8m2

http://diaockimoanh.com.vn/userfiles/image/duan/Lakeview/Web_Lakeview_img_24.jpg http://diaockimoanh.com.vn/userfiles/image/duan/Lakeview/Web_Lakeview_img_22.jpg http://diaockimoanh.com.vn/userfiles/image/duan/Lakeview/Web_Lakeview_img_23.jpg
Tầng trệt

Tầng 1

Tầng 2
Hotline:HOTLINE 0938 255 882

tranminhthangdx
16-09-2011, 10:37 AM
upppppp

tranminhthangdx
20-09-2011, 08:16 AM
uppppppppppppp

tranminhthangdx
23-09-2011, 11:06 AM
uooooo