PDA

Xem phiên bản đầy đủ : HCM - Yến sào - cây nhà lá vườnface
22-09-2009, 11:40 PM
XIN CHÀO ALL AE !!
KHONG PHAI LA DAN KINH DOANH YEN SAO NHUNG LAI BÁN YEN SAO .VI SAN PHAM YEN SAO NAY LA CUA NHA TU NUOI /TU KHAI THAC /CHU YEU LA DE GIA DINH DUNG /NHUNG NAY SO LUONG TANG LEN NHIEU NEN CHIA SE VOI ALL AE

NHA MINH CHI CO 1 LOAI LA YEN TO :


YEN TO : NGUYEN CHAT / MOI THU HOACH /CHUA QUA SO CHE
GIA BAN LE : 100G - > 500G : 2T9 /G
500G - > 1KG : 2T8 /G

NOTE : CACH CHE BIEN DE THUONG THUC MON AN NAY /XIN MOI AE THAM KHAO TREN CAC WEBSITE /CON NEU AI K BIET CACH SO CHE THI MINH XIN HUONG DAN CHO NHE .

CHI TIET LH : NHAT TRUONG KHANG
829 LE HONG PHONG F12 Q10 - HCM
TEL : 3862 66 62 - 0903 912 099
Yahoo chat : nhattruongkhang