PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Toàn Quốc Bán Nhà - Khách Sạn đang hoạt động đường Tôn Thất Tùng, Q1giatotthitruong
25-09-2011, 03:27 PM
Bán nhà - khách sạn đang hoạt động Mặt tiền đường Tôn Thất Tùng, Quận 1, HCM.
Nội thất đầy đủ, trang thiết bị hiện đại. Ngang 4m dài 30m, gồm 1 hầm, 1 trệt, 8 lầu. Tổng cộng 31 phòng, 1 phòng VIP.
Chủ quyền Hồng chính chủ. Giá 89 tỷ (thương lượng)
• Liên hệ Văn Hiếu (Mr.):
Mobi: 0909388166 /Email: [email protected] (file:///Z:/USB/DANG%20TIN/[email protected])

(Để mua được giá tốt so với thị trường – chuyên nhận ký gửi nhà đất)
__________________________________________________ ________________________ Quận 2: An Phu An Khanh (http://www./raovat/2590/2373553/ban-dat-nen-du-an-kdc-an-phu-an-khanh-a681-c160-c161-p-an-phu-q-2-gia-tot-so-voi-thi-truong.html); mat tien duong Vanh Dai Dong (An Phu An Khanh) (http://www./raovat/2590/2664156/hieu-0909388166-can-ban-mat-tien-duong-vanh-dai-dong-khu-c-an-phu-an-khanh-quan-2-%E2%80%93-gia-65tr-m2-gia-tot-so-voi-thi-truong-!!!.html); City Horse phat trien nha Thu Thiem; (http://www./raovat/2590/2939688/hieu-0909388166-can-ban-nha-dat-nen-khu-dan-cu-kdc-city-hourse-phat-trien-nha-thu-thiem-quan-2-gia-tot-so-voi-thi-truong-!!!.html) M2M City Horse (http://www./raovat/2590/2952005/hieu-0909388166-can-ban-nha-dat-nen-khu-dan-cu-kdc-du-an-kdc-m2m-city-horse-an-phu-quan-2-gia-tot-so-voi-thi-truong-%21%21%21.html); My - An Phu; 17,3 ha (http://www./raovat/2590/2333128/ban-dat-nen-du-an-khu-dan-cu-17-3-ha-%E2%80%93-quan-2-co-nhieu-vi-tri-dep-gia-tot-so-voi-thi-truong-%21.html); Van Minh – Thanh My Loi (http://www./raovat/2590/2644550/hieu-0909388166-can-ban-nha-dat-nen-khu-dan-cu-kdc-du-an-van-minh-thanh-my-loi-quan-2-lo-d-gia-tot-so-voi-thi-truong-!!!.html); Van Minh An Phu; 10 mau – Binh Trung Dong; 10 ha – Binh Trung Dong (http://www./raovat/2590/2410294/can-ban-dat-nen-du-an-khu-dan-cu-kdc-10-mau-or-10-ha-lo-d-%E2%80%93-lo-h-an-phu-q-2-%E2%80%93-ban-dat-quan-2-gia-tot-so-voi-thi-truong.html); 17ha3 (http://www./raovat/2590/2333128/ban-dat-nen-du-an-khu-dan-cu-17-3-ha-%E2%80%93-quan-2-co-nhieu-vi-tri-dep-gia-tot-so-voi-thi-truong-%21.html); song Giong Ong To - Phu Nhuan (http://www./raovat/2590/2353554/ban-dat-nen-du-an-khu-dan-cu-song-giong-ong-to-lo-f5-%E2%80%93-q-2.html); Him Lam Luong Dinh Cua (http://www./raovat/2590/2609743/can-ban-dat-nen-du-an-khu-dan-cu-kdc-him-lam-%E2%80%93-luong-dinh-cua-quan-2-lo-b-lo-d-lh%3A-0932159143-%E2%80%93-gia-tot-so-voi-thi-truong-%21%21%21.html); Truong Thinh Binh An (http://www./raovat/2590/2466453/can-ban-dat-nen-du-an-khu-dan-cu-kdc-truong-thinh-%E2%80%93-binh-an-lo-k-%E2%80%93-truong-thinh-%E2%80%93-binh-an-q-2-%E2%80%93-ban-dat-quan-2-gia-tot-so-voi-thi-truong.html); Truong Thinh – Thao Dien (http://www./raovat/2590/2466453/can-ban-dat-nen-du-an-khu-dan-cu-kdc-truong-thinh-%E2%80%93-binh-an-lo-k-%E2%80%93-truong-thinh-%E2%80%93-binh-an-q-2-%E2%80%93-ban-dat-quan-2-gia-tot-so-voi-thi-truong.html); Ha Quang Trần Não – Binh An (http://www./raovat/2590/2566324/can-ban-dat-nen-du-an-khu-dan-cu-kdc-ha-quang-binh-an-q-2-lo-c-%E2%80%93-0909-388-166-ban-dat-du-an-kdc-va-can-ho-quan-2-quan-9-%E2%80%93-gia-tot.html); Thu Đuc House Tran Nao (http://www./raovat/2590/2993068/hieu-0909388166-can-ban-nha-dat-du-an-thu-duc-house-tran-nao-quan-2-gia-tot-so-voi-thi-truong-%21%21%21.html); Tan Hong Uy - Binh An (http://www./raovat/2590/2534034/can-ban-dat-nen-du-an-khu-dan-cu-kdc-thanh-phu-binh-an-q-2-lo-a-%E2%80%93-0909-388-166-ban-dat-du-an-kdc-va-can-ho-cc-quan-2-quan-9-%E2%80%93-gia-tot.html); Thanh Phu - Binh An (http://www./raovat/2590/2534034/can-ban-dat-nen-du-an-khu-dan-cu-kdc-thanh-phu-binh-an-q-2-lo-a-%E2%80%93-0909-388-166-ban-dat-du-an-kdc-va-can-ho-cc-quan-2-quan-9-%E2%80%93-gia-tot.html); Sai Gon 5 - Binh An (http://www./raovat/2590/2534034/can-ban-dat-nen-du-an-khu-dan-cu-kdc-thanh-phu-binh-an-q-2-lo-a-%E2%80%93-0909-388-166-ban-dat-du-an-kdc-va-can-ho-cc-quan-2-quan-9-%E2%80%93-gia-tot.html); lang Bao Chi Thao Dien; Khu Villa Thảo Điền; (http://www./raovat/2590/2770322/hieu-0909-388-166-can-ban-biet-thu-mini-bao-chi-thao-dien-p-thao-dien-q-9-%E2%80%93-ban-dat-quan-2-quan-9-%E2%80%93-gia-tot-so-voi-thi-truong!!!.html) Fideco – Thao Dien (http://www./raovat/2590/2678132/hieu:0909388166-ban-nha-dat-nen-khu-dan-cu-kdc-du-an-fideco-thao-dien-lang-bao-chi-thao-dien-quan-2.html); mat tien duong Tran Nao Quan 2 (http://www./raovat/2590/2837456/hieu-0909388166-can-ban-dat-mat-tien-duong-tran-nao-quan-9-%E2%80%93-vi-tri-dep-tien-kinh-doanh-mo-van-phong-cong-ty-khach-san-nha-hang!!!.html); 10 hecta – Binh Trung Dong (http://www./raovat/2590/2410294/can-ban-dat-nen-du-an-khu-dan-cu-kdc-10-mau-or-10-ha-lo-d-%E2%80%93-lo-h-an-phu-q-2-%E2%80%93-ban-dat-quan-2-gia-tot-so-voi-thi-truong.html); 17,3 hecta (http://www./raovat/2590/2333128/ban-dat-nen-du-an-khu-dan-cu-17-3-ha-%E2%80%93-quan-2-co-nhieu-vi-tri-dep-gia-tot-so-voi-thi-truong-%21.html); 10 mau Cty Phu Nhuan (http://www./raovat/2590/2410294/can-ban-dat-nen-du-an-khu-dan-cu-kdc-10-mau-or-10-ha-lo-d-%E2%80%93-lo-h-an-phu-q-2-%E2%80%93-ban-dat-quan-2-gia-tot-so-voi-thi-truong.html); Spring Villas Khu 5 Villa Thu Thiem Thạnh My Loi (http://www./raovat/2589/2964399/hieu-0909388166-ban-biet-thu-thuoc-cum-spring-villas-khu-5-villa-thu-thiem-thanh-my-loi-quan-2.html); Huy Hoang – Thanh My Loi (http://www./raovat/2590/2457767/can-ban-dat-nen-du-an-khu-dan-cu-kdc-huy-hoang-tml-lo-p-%E2%80%93-a-h-thanh-my-loi-q-2-%E2%80%93-ban-dat-quan-2-gia-tot-so-voi-thi-truong.html); Phu Nhuan Thanh My Loi (http://www./raovat/2590/2390837/can-ban-dat-nen-du-an-khu-dan-cu-kdc-phu-nhuan-%E2%80%93-thanh-my-loi-f13-f14-%E2%80%93-an-phu-q-2-%E2%80%93-ban-dat-quan-2-%E2%80%93-gia-tot-so-voi-thi-truong.html); The Ky 21 – Thanh My Loi (http://www./raovat/2590/2438674/hieu-0909388166-can-ban-nha-ban-dat-nen-khu-dan-cu-kdc-du-an-the-ky-21-thanh-my-loi-quan-2-lo-a-lo-b-lo-d-lo-e-lo-f-lo-g-%E2%80%93-gia-tot-so-voi-thi-truong-!!!.html); Binh Minh – Luong Đinh Cua (http://www./raovat/2590/2540941/can-ban-dat-nen-du-an-khu-dan-cu-kdc-binh-minh-%E2%80%93-an-phu-q-2-lo-i-f-%E2%80%93-gia-tot-so-voi-thi-truong-0909-388-166-ban-dat-quan-2-quan-9.html); Thu Thiem khu 5 – Thanh My Loi (http://www./raovat/2590/2550744/can-ban-dat-nen-du-an-khu-dan-cu-kdc-thu-thiem-thanh-my-loi-q-2-lo-g-n-b-%E2%80%93-0909-388-166-ban-dat-du-an-kdc-va-can-ho-quan-2-quan-9-%E2%80%93-gia-tot.html); Khu 1 Thanh My Loi; Khu I cty Phát Triển Nhà Quận 2 Thạnh Mỹ Lợi (http://www./raovat/2590/2623929/can-ban-dat-nen-du-an-khu-1-thanh-my-loi-q-2-lo-d-%E2%80%93-0909-388-166.html); Dong Thu Thiem Binh Trung Dong (http://www./raovat/2590/2369804/ban-dat-nen-du-an-kdc-dong-thu-them-c9-a35-k7-%E2%80%93-binh-truong-dong-%E2%80%93-q-2.html); Truong Thinh – Binh Trung Đong (http://www./raovat/2590/2639958/can-ban-nha-dat-nen-khu-dan-cu-kdc-du-an-truong-thinh-binh-trung-dong-quan-2-lo-a-c-lh:-0909388166-gia-tot-so-voi-thi-truong.html); Dat Lanh – Binh Trung Đong (http://www./raovat/2590/2631621/can-ban-nha-dat-nen-khu-dan-cu-kdc-du-an-dat-lanh-binh-trung-dong-quan-2-%E2%80%93-lo-j-lh%3A-0909388166-%E2%80%93-gia-tot-so-voi-thi-truong.html); Cityland – Binh Trung Dong (http://www./raovat/2590/2609482/can-ban-dat-nen-du-an-khu-dan-cu-kdc-cityland-%E2%80%93-binh-trung-dong-quan-2-lo-b-i-lh:-0909388166-%E2%80%93-gia-tot-so-voi-thi-truong-!!!.html); Ben Thanh Cat Lai (http://www./raovat/2590/2472138/can-ban-dat-nen-du-an-khu-dan-cu-kdc-cat-lai-ben-thanh-lo-b-an-phu-q-2-%E2%80%93-ban-dat-quan-2-gia-tot-so-voi-thi-truong.html); Ben Thanh PT Nha Q1; Phu Nhuan Binh An (http://www./raovat/2590/2645554/hieu-0909388166-can-ban-nha-dat-nen-khu-dan-cu-kdc-du-an-phu-nhuan-binh-an-quan-2-lo-d-gia-tot-so-voi-thi-truong-%21%21%21.html); Phu Nhuan Luong Dinh Cua (http://www./raovat/2590/2645554/hieu-0909388166-can-ban-nha-dat-nen-khu-dan-cu-kdc-du-an-phu-nhuan-binh-an-quan-2-lo-d-gia-tot-so-voi-thi-truong-%21%21%21.html); Phu Nhuan Binh Trung Dong (http://www./raovat/2590/2350174/hieu-0909388166-can-ban-dat-nen-kdc-du-an-phu-nhuan-binh-trung-dong-quan-2-lo-f2-gia-24-5tr-chu-ban.html); Eden Binh Trung Dong (http://www./raovat/2590/3042369/hieu-0909388166-can-ban-dat-nen-kdc-du-an-eden-binh-trung-dong-quan-2-%E2%80%93-dien-tich-300m2-gia-ban-12-5tr-chu-ban.html); Fideco – Binh Trung Dong Cat Lai; (http://www./raovat/2590/2785180/hieu-0909388166-can-ban-dat-nen-khu-dan-cu-kdc-du-an-fideco-binh-trung-dong-quan-2-lo-g-gia-tot-so-voi-thi-truong!!!.html) Trung Tam Y Te Quan 2 (http://www./raovat/2590/2443925/can-ban-dat-nen-du-an-khu-dan-cu-kdc-trung-tam-y-te-ttyt-%E2%80%93-lo-a-%E2%80%93-binh-trung-tay-q-2-%E2%80%93-ban-dat-quan-2-gia-tot-so-voi-thi-truong.html); Invesco - Cat Lai (http://www./raovat/2590/2654451/hieu-0909388166-can-ban-nha-dat-nen-khu-dan-cu-kdc-du-an-invesco-cat-lai-quan-2-lo-c5-gia-tot-so-voi-thi-truong-%21%21%21.html); Saigon Pearl; (http://www./raovat/2590/2805000/hieu-0909388166-can-ban-khu-dan-cu-kdc-du-an-saigon-pearl-tai-so-92-nguyen-huu-canh-q-binh-thanh-tp-hcm.html) Sai Gon IPD - Thanh My Loi; CN Sai Gon - Thanh My Loi (http://www./raovat/2590/2724917/hieu-0909388166-can-ban-dat-nen-khu-dan-cu-kdc-sai-gon-ipd-thanh-my-loi-quan-2-%E2%80%93-gia-tot-so-voi-thi-truong!!!.html); Bai Tu Long – Binh Trung Dong; (http://www./raovat/2590/2884563/hieu-0909388166-can-ban-dat-nen-khu-dan-cu-kdc-du-an-bai-tu-long-binh-trung-dong-quan-2-lo-a-lo-b-%E2%80%93-gia-tot-so-voi-thi-truong-!!!.html) Can Bo Cong Nhan Vien Cong Ty TNHH Mot thanh vien CARIC (http://www./raovat/2590/2765642/hieu-0909388166-can-ban-dat-nen-du-an-khu-dan-cu-kdc-can-bo-cong-nhan-vien-bcnv-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-caric-quan-2-%E2%80%93-gia-tot-so-voi-thi-truong!!!.html); CTCCQ1 - Binh Trung Dong (http://www./raovat/2590/2504942/can-ban-dat-nen-du-an-khu-dan-cu-kdc-binh-trung-dong-ctccq1-lo-d-quan-2-%E2%80%93-gia-tot-so-voi-thi-truong.html); Dia Oc Sai Gon - Cat Lai (http://www./raovat/2590/2631688/can-ban-dat-nen-khu-dan-cu-kdc-du-an-dia-oc-sai-gon-%E2%80%93-cat-lai-quan-2-lo-d-e-lh:-0909388166-%E2%80%93-gia-tot-so-voi-thi-truong.html); Hai Duy - Binh Trung Dong (http://www./raovat/2590/2631882/can-ban-nha-dat-nen-khu-dan-cu-kdc-du-an-hai-duy-binh-trung-dong-quan-2-%E2%80%93-lo-a-b-lh:-0909388166-%E2%80%93-gia-tot-so-voi-thi-truong.html); Phu Gia - Cat Lai (http://www./raovat/2590/2741598/hieu-0909388166-can-ban-dat-nen-khu-dan-cu-kdc-phu-gia-cat-lai-quan-2-lo-b1-06-%E2%80%93-gia-tot-so-voi-thi-truong!!!.html); Khu pho Lac An; Vinh Phu Kien A - Cat Lai; Cu Xa Dien Luc - Binh An (http://www.muaban.com.vn/index.php?frame=detail&id=816963); Cu Xa Vien Kinh Te - Binh An; v.v Quận 9: Gia Hoa – Phuoc Long B (http://www./raovat/2590/2365064/ban-dat-nen-du-an-kdc-gia-hoa-o33-%E2%80%93-m19-%E2%80%93-phuoc-long-b-q-9.html); Kien A – Phuoc Long B (http://www./raovat/2590/2513879/can-ban-dat-nen-du-an-khu-dan-cu-kdc-kien-a-phuoc-long-b-lo-a-b-phuoc-long-b-q-9-%E2%80%93-gia-tot-so-voi-thi-truong-0909-388-166-ban-dat-quan-9.html); Nam Long – Phuoc Long B; Nam Long mo rong (http://www./raovat/2590/2600400/can-ban-dat-nen-du-an-kdc-nam-long-phuoc-long-b-q-9-lo-d-c-a-g-%E2%80%93-0909-388-166-ban-dat-kdc-nam-long-phuoc-long-b-%E2%80%93-gia-tot-so-voi-thi-truong.html); An Thien Ly – Phuoc Long B (http://www./raovat/2590/2834497/hieu-0909388166-can-ban-dat-nen-khu-dan-cu-kdc-du-an-an-thien-ly-phuoc-long-b-quan-9-%E2%80%93-lo-d11-d9-gia-tot-so-voi-thi-truong%21%21%21.html); Khang Dien - Phuoc Long B (http://www./raovat/2590/2602860/can-ban-dat-nen-du-an-khu-dan-cu-kdc-khang-dien-phuoc-long-b-q-9-lo-a-c-%E2%80%93-0909-388-166-ban-dat-du-an-kdc-va-can-ho-quan-2-quan-9-%E2%80%93-gia-tot.html); Tri Kiet - Phuoc Long B (http://www./raovat/2590/2674690/hieu-0909388166-can-ban-dat-nen-khu-dan-cu-kdc-du-an-tri-kiet-phuoc-long-b-quan-9-lo-a0-gia-tot-so-voi-thi-truong-!!!.html); Hung Phu – Phuoc Long B (http://www./raovat/2590/2632104/can-ban-dat-nen-khu-dan-cu-kdc-du-an-hung-phu-1-2-%E2%80%93-phuoc-long-b-q-9-lo-g-lh:-0909388166-%E2%80%93-gia-tot-so-voi-thi-truong.html); Intresco – Phuoc Long B; Villa Park Phu Huu (http://www./raovat/2590/2649199/hieu-0909388166-can-ban-nha-dat-nen-khu-dan-cu-kdc-du-an-villa-park-1-phu-huu-quan-9-lo-l-gia-tot-so-voi-thi-truong-!!!.html); Khang An - Phu Huu (http://www./raovat/2590/2433212/can-ban-dat-nen-du-an-khu-dan-cu-kdc-khang-an-%E2%80%93-phu-huu-lo-a3-%E2%80%93-phu-huu-q-9-%E2%80%93-ban-dat-quan-9-gia-tot-so-voi-thi-truong.html); Khang Dien – Phu Huu (http://www./raovat/2590/2586726/can-ban-dat-nen-du-an-kdc-khang-dien-phu-huu-q-9-lo-a-%E2%80%93-0909-388-166-gia-tot-so-voi-thi-truong.html); Phuc Duc - Bach Giang (http://www./raovat/2590/2891882/hieu-0909388166-can-ban-dat-nen-biet-thu-khu-dan-cu-kdc-du-an-bach-giang-phuc-duc-phuoc-long-b-quan-9-%E2%80%93-gia-tot-so-voi-thi-truong!!!.html); Phu Nhuan - Phuoc Long B (http://www./raovat/2590/2445697/can-ban-dat-nen-du-an-khu-dan-cu-kdc-phu-nhuan-%E2%80%93-q-9-lo-s-e-%E2%80%93-ban-dat-quan-9-gia-tot-so-voi-thi-truong.html); Cty Nam Phan Phu Huu (http://www./raovat/2590/2967312/hieu-0909388166-can-tien-nhuong-gap-qsd-dat-da-cty-nam-phan-p-phu-huu-q-9.html); So Van Hoa Thong Tin - Phu Huu (http://www./raovat/2590/2645434/hieu-0909388166-can-ban-dat-nen-khu-dan-cu-kdc-du-an-so-van-hoa-thong-tin-%E2%80%93-phu-hua-quan-9-lo-e-l-t-gia-8-3-tr-m2-gia-tot-so-voi-thi-truong-!!.html); DH Bach Khoa - Phu Huu (http://www./raovat/2590/2594791/can-ban-dat-nen-du-an-khu-dan-cu-kdc-dh-bach-khoa-phu-huu-q-9-lo-a-b-%E2%80%93-0909-388-166-ban-dat-quan-2-quan-9-gia-tot-so-voi-thi-truong.html); phat trien nha Quan 3 – Phu Huu (http://www./raovat/2590/2528156/can-ban-dat-nen-du-an-khu-dan-cu-kdc-phat-trien-nha-quan-3-ptn-q-3-phu-huu-q-9-%E2%80%93-lo-c2-0909-388-166-gia-tot-so-voi-thi-truong-ban-dat-quan-2.html); CP Xay Dung So 5 – Phuoc Long B (http://www./raovat/2590/2631487/can-ban-dat-nen-khu-dan-cu-kdc-du-an-cty-xay-dung-so-5-lo-a-lo-c-lh:-0909388166-%E2%80%93-gia-tot-so-voi-thi-truong.html); Cao dang mau giao TW 3; (http://www./raovat/2590/2961757/hieu-0909388166-ban-dat-kdc-du-an-cao-dang-mau-giao-tw-3-quan-9.html) Bac Rach Chiec – Phuoc Long A (http://www./raovat/2590/2400572/can-ban-dat-nen-du-an-khu-dan-cu-kdc-bac-rach-chiec-n20-%E2%80%93-n21-%E2%80%93-a01-%E2%80%93-phuoc-long-a-q-9-%E2%80%93-ban-dat-quan-9-gia-tot-so-voi-thi-truong.html); Nam Hoa Phuoc Long A (http://www./raovat/2590/2904370/hieu-0909388166-can-ban-nha-ban-dat-nen-khu-dan-cu-kdc-du-an-nam-hoa-phuoc-long-a-quan-9-%E2%80%93-gia-tot-so-voi-thi-truong%21%21%21.html); Tien Phuoc Long Truong (http://www./raovat/2590/2919855/hieu-0909388166-can-ban-dat-nen-khu-dan-cu-kdc-du-an-tien-phuoc-long-truong-la-xuan-oai-quan-9-gia-tot-so-voi-thi-truong-%21%21%21.html); Dien Phuc Thanh – Phuoc Long B (http://www./raovat/2590/2666778/hieu-0909388166-can-ban-nha-dat-nen-khu-dan-cu-kdc-du-an-dien-phuc-thanh-phuoc-long-b-q-9-lo-b1-gia-tot-so-voi-thi-truong-!!!.html); Dong Duong - Phu Huu (http://www./raovat/2590/2666567/hieu-0909388166-can-ban-nha-dat-nen-khu-dan-cu-kdc-du-an-dong-duong-phu-huu-quan-9-lo-a-b-j-g-h-gia-tot-so-voi-thi-truong-!!!.html); CNV Bo Van Hoa; (http://www./raovat/2590/2977118/hieu-0909388166-can-ban-dat-nen-kdc-du-an-cnv-bo-van-hoa-phuoc-long-b-quan-9.html) Kinh Te Sai Gon – Can Bo Nhan Vien; Residence Boat Club - Nha Viet Nam (http://www./raovat/2590/2823399/hieu-0909388166-can-ban-dat-nen-khu-dan-cu-kdc-du-an-residence-boat-club-quan-9-gia-tot-so-voi-thi-truong-%21%21%21.html); Riviera Cover; Thuan Phu - Phu Huu; Truong Thinh duong Tam Da Quan 9; Hiep Binh Chanh (du an Song Da); (http://www./raovat/2590/2854839/hieu-0909388166-can-ban-nha-dat-nen-khu-dan-cu-kdc-du-an-hiep-binh-chanh-du-an-song-da-quan-thu-duc-%E2%80%93-gia-tot-so-voi-thi-truong-%21%21%21.html) v.v Căn hộ: Cantavil (http://www./raovat/2589/2680045/hieu-0909-388-166-can-ban-can-ho-cantavil-lau-5-gia-re-2-ty-can-vi-tri-dep-an-phu-q-2-gia-tot-so-voi-thi-truong!!!.html); The Vista (http://www./raovat/2589/2488885/can-ban-can-ho-cao-cap-the-vista-the-vista-tang-10-628-xa-lo-ha-noi-q-2-tp-ho-chi-minh-ban-dat-quan-2-gia-tot-so-voi-thi-truong-0909-388-166.html); Hoang Anh Gia Lai; HAGL; Hoang Anh River View (http://www./raovat/2589/2661527/hieu-0909388166-can-ban-can-ho-hoang-anh-river-view-thap-hon-gia-chu-dau-tu-phuong-thao-dien-quan-2.html); Fideco Riverview (http://www./raovat/2589/2936156/hieu-0909388166-can-ban-can-ho-fideco-riverview-lau-11-gia-re-1850usd-vi-tri-dep-quan-2-gia-tot-so-voi-thi-truong%21%21%21.html); Imperia An Phu; (http://www./raovat/2589/2873009/hieu-0909388166-can-ban-can-ho-imperia-an-phu-tang-6-gia-re-31-5-tr-m2-vi-tri-dep-an-phu-q-2-gia-tot-so-voi-thi-truong%21%21%21.html) Luong Dinh Cua (http://www./raovat/2589/2682278/hieu-0909388166-can-ban-can-ho-luong-dinh-cua-tang-3-gia-re-1-7-ty-vi-tri-dep-q-2-gia-tot-so-voi-thi-truong!!!.html); An Phu (http://www.muaban.com.vn/index.php?frame=detail&id=825727); An Khanh (http://www./raovat/2589/2703881/hieu-0909-388-166-cho-thue-can-ho-an-khanh-lau-8-gia-re-22-tr-m2-vi-tri-dep-khu-do-thi-moi-an-phu-an-khanh-q-2-gia-tot-so-voi-thi-truong!!!.html); An Cu (http://www./raovat/2589/2517372/can-ban-can-ho-an-cu-lau-8-trong-khu-do-thi-moi-an-phu-an-khanh-q-2-%E2%80%93-gia-tot-so-voi-thi-truong-0909-388-166-ban-can-ho-an-khanh-can-ho-an-hoa.html); An Thinh (http://www./raovat/2589/2686787/hieu-0909388166-can-ban-can-ho-an-thinh-lau-5-gia-re-23-tr-m2-vi-tri-dep-an-phu-q-2-gia-tot-so-voi-thi-truong!!!.html); An Hoa (http://www./raovat/2589/2707945/hieu-0909-388-166-can-ban-can-ho-an-hoa-lau-12-gia-re-23-tr-m2-vi-tri-dep-trong-khu-do-thi-moi-an-phu-an-khanh-q-2-gia-tot-so-voi-thi-truong!!.html); An Loc (http://www./raovat/2589/2657805/hieu-0909388166-can-ban-can-ho-an-loc-1-block-b1-tang-4-gia-re-19-5-tr-m2-vi-tri-dep-an-phu-q-2-ban-can-ho-an-khanh-can-ho-an-hoa-an-loc.html); An Phuc (http://www./raovat/2589/2681551/hieu-0909388166-can-ban-can-ho-an-phuc-gia-re-21-tr-m2-vi-tri-dep-khu-do-thi-moi-an-phu-an-khanh-q-2-gia-tot-so-voi-thi-truong!!!.html); Ehome (http://www./raovat/2589/2645691/hieu-0909-388-166-can-ban-can-ho-ehome-1-2-gia-re-vi-tri-dep-ban-them-can-ho-an-khanh-can-ho-an-hoa-an-loc-an-cu-hoang-anh-gia-lai-lau-12.html); Binh Minh Binh An; Binh Minh Luong Dinh Cua (http://www./raovat/2589/2716805/hieu-0909388166-can-ban-can-ho-binh-minh-binh-an-lau-11-gia-re-20-tr-m2-vi-tri-dep-khu-do-thi-binh-an-q-2-gia-tot-so-voi-thi-truong!!!.html); Binh Khanh (http://www./raovat/2589/2698374/hieu-0909388166-can-ban-can-ho-tai-dinh-cu-tdc-binh-khanh-47m2-61m2-84m2-kdc-17-3ha-quan-2-gia-tot-so-voi-thi-truong!!!.html); Cao Oc Xanh (Green Building) (http://www./raovat/2589/2751469/hieu-0909-388-166-can-ban-can-ho-cao-oc-xanh-green-building-block-a-lau-10-gia-re-800-usd-vi-tri-dep-quan-2-gia-tot-so-voi-thi-truong-!!!.html); Cherry Aparment (http://www./raovat/2589/2755264/hieu-0909-388-166-can-ban-can-ho-cherry-aparment-gia-re-1200-usd-m2-vi-tri-dep-q-2-gia-tot-so-voi-thi-truong!!!.html); Grand View (http://www./raovat/2589/2761480/hieu-0909388166-can-ban-can-ho-can-ban-can-ho-grand-view-phu-my-hung-q-7-vi-tri-dep-gia-tot-so-voi-thi-truong!!!.html); Thao Dien Pearl; (http://www./raovat/2589/2997713/hieu-0909388166-toi-can-ban-can-ho-chung-cu-thao-dien-pearl-a-07-tang-10.html) Estella; Sky Garden 3; (http://www./raovat/2589/2927246/hieu-0909388166-ban-chcc-sky-garden-3-phu-my-hung-quan-7.html) Chung cư C3 (khu công nghệ cao) (http://www./raovat/2589/2779279/hieu-0909-388-166-can-ban-can-ho-chung-cu-c3-khu-cong-nghe-cao-lau-4-gia-re-350-trieu-vi-tri-dep-thu-duc-gia-tot-so-voi-thi-truong!!!.html); Sunview (http://www./raovat/2589/2692627/hieu-0909388166-can-ban-can-ho-sunview-tang-3-gia-re-12-5-tr-m2-vi-tri-dep-thu-duc-%E2%80%93-gia-tot-so-voi-thi-truong!!!.html); Tecco Tower (http://www./raovat/2589/2783761/hieu-0909-388-166-can-ban-can-ho-tecco-tower-lau-5-gia-re-12-5-tr-m2-vi-tri-dep-thu-duc-gia-tot-so-voi-thi-truong!!!.html); Thanh My Loi (http://www./raovat/2589/2695598/hieu-0909-388-166-can-ban-can-ho-thanh-my-loi-lau-3-gia-re-680-trieu-can-vi-tri-dep-quan-2-gia-tot-so-voi-thi-truong!!!.html); The Manor Office; FLG Landmart Tower (http://www./raovat/2590/2982063/hieu-0909388166-chinh-chu-can-tien-tra-no-ngan-hang-ban-gap-can-chung-cu-cao-cap-flg-landmart-tower.html); Thinh Vuong (http://www./raovat/2589/2712345/hieu-0909388166-can-ban-can-ho-thinh-vuong-lau-12-can-goc-gia-re-17-5-tr-m2-vi-tri-dep-an-phu-q-2-gia-tot-so-voi-thi-truong!!!.html); Thu Thiem Xanh (http://www./raovat/2589/2689106/hieu-0909-388-166-can-ban-can-ho-thu-them-xanh-block-b-lau-10-gia-re-15-tr-m2-vi-tri-dep-quan-2-gia-tot-so-voi-thi-truong-!!!.html); Thu Thiem Star (http://www.muaban.com.vn/index.php?frame=detail&id=814937); 4S Riverside; 4S Riverside Garden (4S1) (http://www./raovat/2589/2670288/hieu-0909388166-can-ban-can-ho-4s-riverside-can-ho-4s-riverside-garden-4s1-penthouse-quan-thu-duc-gia-re-18-5-tr-m2-vi-tri-dep-lau-cao.html); v.v