PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hà Nội Dự án B5 cầu diễn/dự án B5 cầu diễn/dự án B5 cầu diễn vào tên trực tiếpmsdungvinamax
10-10-2011, 11:49 PM
Dự án B5 cầu diễn (http://vinamaxgroup.vn/index.php?option=com_content&view=article&theme=buyer&Itemid=3&id=104)/dự án B5 cầu diễn (http://vinamaxgroup.vn/index.php?option=com_content&view=article&theme=buyer&Itemid=3&id=104)/dự án B5 cầu diễn (http://vinamaxgroup.vn/index.php?option=com_content&view=article&theme=buyer&Itemid=3&id=104) vào tên trực tiếp
Hiện tại chúng tôi đang có các căn hộ thuộc dự án B5 cầu diễn (http://vinamaxgroup.vn/index.php?option=com_content&view=article&theme=buyer&Itemid=3&id=104)
- 607; 117m2; tòa HHCT1, đã có HĐ
- 803; 94m2; tòa HHCT1, đã có HĐ
- 807; 117m2; tòa HHCT1, đã có HĐ
- 1507; 117m2; tòa HHCT1, đã có HĐ
- 1601; 117m2; tòa HHCT1, đã có HĐ
- 1604A, 95m2; tòa HHCT1, đã có HĐ
- 2506; 104m2; tòa HHCT1, đã có HĐ
- Tòa CT5C có loại diện tích 75m2 thuộc các tầng 11, 15, 24 (Vào tên trực tiếp với Chủ đầu tư)
Liên hê: Nghĩa 09845.999.26
Website: http://vinamaxgroup.vn/
Tag: Chung cư B5 Cầu Diễn (http://vinamaxgroup.vn/index.php?option=com_content&view=article&theme=buyer&Itemid=3&id=104), B5 Cầu Diễn (http://vinamaxgroup.vn/index.php?option=com_content&view=article&theme=buyer&Itemid=3&id=104), Bán chung cư B5 Cầu Diễn (http://vinamaxgroup.vn/index.php?option=com_content&view=article&theme=buyer&Itemid=3&id=104), Cầu Diễn (http://vinamaxgroup.vn/index.php?option=com_content&view=article&theme=buyer&Itemid=3&id=104), B5 Cầu Diễn (http://vinamaxgroup.vn/index.php?option=com_content&view=article&theme=buyer&Itemid=3&id=104), Chung cư B5 Cầu Diễn (http://vinamaxgroup.vn/index.php?option=com_content&view=article&theme=buyer&Itemid=3&id=104), B5 Cầu Diễn (http://vinamaxgroup.vn/index.php?option=com_content&view=article&theme=buyer&Itemid=3&id=104), Bán chung cư B5 Cầu Diễn (http://vinamaxgroup.vn/index.php?option=com_content&view=article&theme=buyer&Itemid=3&id=104), Cầu Diễn (http://vinamaxgroup.vn/index.php?option=com_content&view=article&theme=buyer&Itemid=3&id=104), B5 Cầu Diễn (http://vinamaxgroup.vn/index.php?option=com_content&view=article&theme=buyer&Itemid=3&id=104), Chung cư B5 Cầu Diễn (http://vinamaxgroup.vn/index.php?option=com_content&view=article&theme=buyer&Itemid=3&id=104), B5 Cầu Diễn (http://vinamaxgroup.vn/index.php?option=com_content&view=article&theme=buyer&Itemid=3&id=104), Bán chung cư B5 Cầu Diễn (http://vinamaxgroup.vn/index.php?option=com_content&view=article&theme=buyer&Itemid=3&id=104), Cầu Diễn (http://vinamaxgroup.vn/index.php?option=com_content&view=article&theme=buyer&Itemid=3&id=104), B5 Cầu Diễn (http://vinamaxgroup.vn/index.php?option=com_content&view=article&theme=buyer&Itemid=3&id=104), Chung cư B5 Cầu Diễn (http://vinamaxgroup.vn/index.php?option=com_content&view=article&theme=buyer&Itemid=3&id=104), B5 Cầu Diễn (http://vinamaxgroup.vn/index.php?option=com_content&view=article&theme=buyer&Itemid=3&id=104), Bán chung cư B5 Cầu Diễn (http://vinamaxgroup.vn/index.php?option=com_content&view=article&theme=buyer&Itemid=3&id=104), Cầu Diễn (http://vinamaxgroup.vn/index.php?option=com_content&view=article&theme=buyer&Itemid=3&id=104), B5 Cầu Diễn (http://vinamaxgroup.vn/index.php?option=com_content&view=article&theme=buyer&Itemid=3&id=104), Chung cư B5 Cầu Diễn (http://vinamaxgroup.vn/index.php?option=com_content&view=article&theme=buyer&Itemid=3&id=104), B5 Cầu Diễn (http://vinamaxgroup.vn/index.php?option=com_content&view=article&theme=buyer&Itemid=3&id=104), Bán chung cư B5 Cầu Diễn (http://vinamaxgroup.vn/index.php?option=com_content&view=article&theme=buyer&Itemid=3&id=104), Cầu Diễn (http://vinamaxgroup.vn/index.php?option=com_content&view=article&theme=buyer&Itemid=3&id=104), B5 Cầu Diễn (http://vinamaxgroup.vn/index.php?option=com_content&view=article&theme=buyer&Itemid=3&id=104),