PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hà Nội Bán Chung cư 170 Đê La Thànhthaobook
11-10-2011, 12:59 AM
Cần bán Căn hộ
Tầng 9 Diện tích 125m,
Tầng 15 Diện tích 144m
Tầng 16 S 142m
Tầng 15 Dien tich 151m
giá cả từ 35 – 37tr
vậy quý khách quan tâm xin Liên hệ 0904.502.888
Trân trọng cảm ơnBán Chung cư 170 Đê La Thành,Bán Chung cư 170 Đê La Thành,Bán Chung cư 170 Đê La Thành,Bán Chung cư 170 Đê La Thành,Bán Chung cư 170 Đê La Thành,Bán Chung cư 170 Đê La Thành,Bán Chung cư 170 Đê La Thành,Bán Chung cư 170 Đê La Thành,Bán Chung cư 170 Đê La Thành,Bán Chung cư 170 Đê La Thành,Bán Chung cư 170 Đê La Thành,Bán Chung cư 170 Đê La Thành,Bán Chung cư 170 Đê La Thành,Bán Chung cư 170 Đê La Thành,Bán Chung cư 170 Đê La Thành,Bán Chung cư 170 Đê La Thành,Bán Chung cư 170 Đê La Thành,Bán Chung cư 170 Đê La Thành