PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Dùng điện thoại Android-Robo để điều khiển Android-RoboThuy Tien
21-06-2010, 10:00 PM
http://dalats.com/images/up_img/dalats_com_up21_06_2010_09_061328902188.1277114084 _w630_h296.jpg
Nếu bạn là fan của Android thì món quà là 1 chú Robo Android có khả năng điều khiển từ chiếc điện thoại Android của bạn là 1 món quà tuyệt vời. Theo Hideyuki Takei và Reo Matsumura, đã tạo ra những chú robot Android được quản lý bằng chiếc điện thoại Android qua sóng Bluetooth. Hideyuki đã xây dựng phần mềm điều khiển trong khi đó thì Reo thiết kế và sản xuất chú Robo này.


Vẫn chưa có thông tin về việc thương mại chú robo này và giá của nó nhưng có thể Google sẽ bán những chú Robo này.


Nguồn : recombu & Dalats.com (http://www.dalats.com/d_news.php?id=207)