PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Đấu Giá Chiếc Xe Tăng Xếp Bắng Viên Đạn - Thời Gian Kết Thúc Là Ngày 31/11/2011vanminhlk
02-11-2011, 03:25 PM
http://3.bp.blogspot.com/-9uQAEk288do/TrD3E3NptdI/AAAAAAAAAmA/nsajdvtAxZo/s1600/DSC00138.JPG (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://3.bp.blogspot.com/-9uQAEk288do/TrD3E3NptdI/AAAAAAAAAmA/nsajdvtAxZo/s1600/DSC00138.JPG)


http://2.bp.blogspot.com/-cz96_YlahfI/TrD3GhJc36I/AAAAAAAAAmI/6l0qtf615bg/s1600/DSC00137.JPG (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://2.bp.blogspot.com/-cz96_YlahfI/TrD3GhJc36I/AAAAAAAAAmI/6l0qtf615bg/s1600/DSC00137.JPG)

http://1.bp.blogspot.com/-oNKSWfOPbuI/TrD3JHpvyQI/AAAAAAAAAmQ/m6Z3sAW06J4/s1600/DSC00136.JPG (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://1.bp.blogspot.com/-oNKSWfOPbuI/TrD3JHpvyQI/AAAAAAAAAmQ/m6Z3sAW06J4/s1600/DSC00136.JPG)

http://3.bp.blogspot.com/-HKWpO8vWSDY/TrD3Ngc_N2I/AAAAAAAAAmY/ryaSDWTm6Q0/s1600/DSC00135.JPG (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://3.bp.blogspot.com/-HKWpO8vWSDY/TrD3Ngc_N2I/AAAAAAAAAmY/ryaSDWTm6Q0/s1600/DSC00135.JPG)

http://1.bp.blogspot.com/-Xs7D0xL4Jig/TrD3PejkpEI/AAAAAAAAAmg/xAly_P234vY/s1600/DSC00134.JPG (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://1.bp.blogspot.com/-Xs7D0xL4Jig/TrD3PejkpEI/AAAAAAAAAmg/xAly_P234vY/s1600/DSC00134.JPG)

http://4.bp.blogspot.com/-j8FwKnDwM-U/TrD3SRoHmNI/AAAAAAAAAmo/XLOeKwodCt0/s1600/DSC00133.JPG (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://4.bp.blogspot.com/-j8FwKnDwM-U/TrD3SRoHmNI/AAAAAAAAAmo/XLOeKwodCt0/s1600/DSC00133.JPG)

http://3.bp.blogspot.com/-D-wo2qhFwlg/TrD3VFvPTPI/AAAAAAAAAmw/MRQH7Q7il7c/s1600/DSC00132.JPG (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://3.bp.blogspot.com/-D-wo2qhFwlg/TrD3VFvPTPI/AAAAAAAAAmw/MRQH7Q7il7c/s1600/DSC00132.JPG)

http://1.bp.blogspot.com/-BHFHfsahuTI/TrD3XSox1qI/AAAAAAAAAm4/YQshxudcClA/s1600/DSC00131.JPG (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://1.bp.blogspot.com/-BHFHfsahuTI/TrD3XSox1qI/AAAAAAAAAm4/YQshxudcClA/s1600/DSC00131.JPG)

http://3.bp.blogspot.com/-enZmUJ6XVO4/TrD3aSD-xZI/AAAAAAAAAnA/aS48Ky_AlN8/s1600/DSC00130.JPG (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://3.bp.blogspot.com/-enZmUJ6XVO4/TrD3aSD-xZI/AAAAAAAAAnA/aS48Ky_AlN8/s1600/DSC00130.JPG)

http://2.bp.blogspot.com/-DuL9NezDjAQ/TrD3eVTtW_I/AAAAAAAAAnI/WqLp30hPkFI/s1600/DSC00129.JPG (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://2.bp.blogspot.com/-DuL9NezDjAQ/TrD3eVTtW_I/AAAAAAAAAnI/WqLp30hPkFI/s1600/DSC00129.JPG)

http://1.bp.blogspot.com/-q93o4MhjkHY/TrD3hGiT34I/AAAAAAAAAnQ/FwpMfuhGoFg/s1600/DSC00128.JPG (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://1.bp.blogspot.com/-q93o4MhjkHY/TrD3hGiT34I/AAAAAAAAAnQ/FwpMfuhGoFg/s1600/DSC00128.JPG)

http://3.bp.blogspot.com/-efk3YSCbzx4/TrD3iY55rLI/AAAAAAAAAnY/25rwX7Evgvc/s1600/DSC00127.JPG (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://3.bp.blogspot.com/-efk3YSCbzx4/TrD3iY55rLI/AAAAAAAAAnY/25rwX7Evgvc/s1600/DSC00127.JPG)
Trên Đây Là Hình Ảnh Sản Phẩm....................
Giá Khởi Điểm Được Đâu Là: 350.000 VND

►Sản Phẩm Được Ghép Từ Các Viên Đạn
►Tình Trạng Là Có Hai Chiếc Xe
Sản Phẩm Cho Những Ai Thích Đồ Lưu Niệm Và Trưng Bày
Thời Gian Kết Thúc Là Ngày 31/11/2011
Địa Chỉ Tạm Thời Là Nét NPT Nguyễn Bĩnh Khiêm Thị Xã Long Khánh Đồng Nai
Số ĐT: 0977 073 217
Quy Định Đấu Giá Xem Ở
http://www.trieudo.com/dau-gia-tai-trieudo-com/21337-quy-dinh-dau-gia.html
Nếu Hết Ngày 31/11/2011 Mà Mức Giá Không Phù Hợp Topic Sẻ Bị Xóa Bỏ

vanminhlk
02-11-2011, 04:02 PM
up

ptvinhvl
23-11-2011, 04:21 PM
Bước giá là bao nhiêu bạn ?

techvietnam
30-08-2012, 05:43 PM
Bước giá là bao nhiêu bạn ?
khoảng 3t ban nhé.liên hệ với mình nhé

seleene
14-09-2012, 02:05 PM
Thông tin bổ ích. Mong nhận được nhiều đóng góp từ bạn.
Chúc bạn vui.
Tags:Got mat noi soi (http://phauthuathammat.com/29/216/got-mat-noi-soi.html)
Got mat noi soi tao khuon mat v line (http://phauthuathammat.com/29/224/got-mat-noi-soi-tao-khuon-mat-v-line.html)
Got mat noi soi het bao nhieu tien (http://phauthuathammat.com/29/221/got-mat-noi-soi-het-bao-nhieu-tien.html)
Phau thuat khuon mat v line (http://phauthuathammat.com/29/phau-thuat-khuon-mat-v-line.html)