PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Toàn Quốc Bán chung cư 57 Vũ Trọng Phụng giá rẻ nhấtha.vicland
09-11-2011, 01:50 PM
bán căn hộ chung cư 57 Vũ Trọng Phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic), Thanh Xuân


Vị trí:Số 57 Vũ Trọng Phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic), phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân,
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 – VINACONEX 12
Hiện nay tôi đang có một số căn hộ chung cư 57 vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic)
Diện tích:86m2 ,90m2,96m2,131m2_đủ các hướng đông tây nam bắc
Giá gốc :23tr/m2
Giá bán :25-27tr/m2_tốt nhất thị trường

Ai có nhu cầu liên hệ:
Hạnh : 0904 790 366Tag:chung cư 57 vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic),chung cu 57 vu trong phung (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic),bán chung cư 57 vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic),57 vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic),chung cư vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic),

ha.vicland
11-11-2011, 12:42 PM
bán căn hộ chung cư 57 Vũ Trọng Phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic), Thanh Xuân


Vị trí:Số 57 Vũ Trọng Phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic), phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân,
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 – VINACONEX 12
Hiện nay tôi đang có một số căn hộ chung cư 57 vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic)
Diện tích:86m2 ,90m2,96m2,131m2_đủ các hướng đông tây nam bắc
Giá gốc :23tr/m2
Giá bán :thấp nhất thị trường

Ai có nhu cầu liên hệ:
Hạnh : 0904 790 366
Quyên:0903 227 366

Tag:chung cư 57 vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic),chung cu 57 vu trong phung (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic),bán chung cư 57 vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic),57 vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic),chung cư vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic),

ha.vicland
12-11-2011, 08:28 AM
bán căn hộ chung cư 57 Vũ Trọng Phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic), Thanh Xuân


Vị trí:Số 57 Vũ Trọng Phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic), phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân,
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 – VINACONEX 12
Hiện nay tôi đang có một số căn hộ chung cư 57 vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic)
Diện tích:86m2 ,90m2,96m2,131m2_đủ các hướng đông tây nam bắc
Giá gốc :23tr/m2
Giá bán :thấp nhất thị trường

Ai có nhu cầu liên hệ:
Hạnh : 0904 790 366
Quyên:0903 227 366

Tag:chung cư 57 vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic),chung cu 57 vu trong phung (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic),bán chung cư 57 vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic),57 vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic),chung cư vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic),

ha.vicland
15-11-2011, 12:41 PM
bán căn hộ chung cư 57 Vũ Trọng Phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic), Thanh Xuân


Vị trí:Số 57 Vũ Trọng Phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic), phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân,
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 – VINACONEX 12
Hiện nay tôi đang có một số căn hộ chung cư 57 vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic)
Diện tích:86m2 ,90m2,96m2,131m2_đủ các hướng đông tây nam bắc
Giá gốc :23tr/m2
Giá bán :thấp nhất thị trường

Ai có nhu cầu liên hệ:
Hạnh : 0904 790 366
Quyên:0903 227 366

Tag:chung cư 57 vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic),chung cu 57 vu trong phung (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic),bán chung cư 57 vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic),57 vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic),chung cư vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic),

ha.vicland
16-11-2011, 02:47 PM
án căn hộ chung cư 57 Vũ Trọng Phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic), Thanh Xuân

Vị trí:Số 57 Vũ Trọng Phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic), phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân,
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 – VINACONEX 12
Hiện nay tôi đang có một số căn hộ chung cư 57 vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic)
Diện tích:86m2 ,90m2,96m2,131m2_đủ các hướng đông tây nam bắc
Giá gốc :23tr/m2
Giá bán :25-27tr/m2_tốt nhất thị trường

Ai có nhu cầu liên hệ:
Hạnh : 0904 790 366
Quyên:0903 227 366

Tag:chung cư 57 vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic),chung cu 57 vu trong phung (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic),bán chung cư 57 vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic),57 vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic),chung cư vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic),

ha.vicland
18-11-2011, 09:51 AM
bán căn hộ chung cư 57 Vũ Trọng Phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic), Thanh Xuân


Vị trí:Số 57 Vũ Trọng Phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic), phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân,
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 – VINACONEX 12
Hiện nay tôi đang có một số căn hộ chung cư 57 vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic)
Diện tích:86m2 ,90m2,96m2,131m2_đủ các hướng đông tây nam bắc
Giá gốc :23tr/m2
Giá bán :thấp nhất thị trường_giá cam kết thấp nhất


Ai có nhu cầu liên hệ:
Hạnh : 0904 790 366Tag:chung cư 57 vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phung_thanh-xuancan-ho-57-gia-re.vic),chung cu 57 vu trong phung (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phung_thanh-xuancan-ho-57-gia-re.vic),bán chung cư 57 vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phung_thanh-xuancan-ho-57-gia-re.vic),57 vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phung_thanh-xuancan-ho-57-gia-re.vic),chung cư vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phung_thanh-xuancan-ho-57-gia-re.vic),

ha.vicland
19-11-2011, 08:59 AM
bán căn hộ chung cư 57 Vũ Trọng Phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic), Thanh Xuân


Vị trí:Số 57 Vũ Trọng Phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic), phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân,
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 – VINACONEX 12
Hiện nay tôi đang có một số căn hộ chung cư 57 vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic)
Diện tích:86m2 ,90m2,96m2,131m2_đủ các hướng đông tây nam bắc
Giá gốc :23tr/m2
Giá bán :thấp nhất thị trường

Ai có nhu cầu liên hệ:
Hạnh : 0904 790 366
Quyên:0903 227 366

Tag:chung cư 57 vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phung_thanh-xuancan-ho-57-gia-re.vic),chung cu 57 vu trong phung (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phung_thanh-xuancan-ho-57-gia-re.vic),bán chung cư 57 vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phung_thanh-xuancan-ho-57-gia-re.vic),57 vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phung_thanh-xuancan-ho-57-gia-re.vic),chung cư vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phung_thanh-xuancan-ho-57-gia-re.vic),

ha.vicland
21-11-2011, 03:49 PM
bán căn hộ chung cư 57 Vũ Trọng Phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic), Thanh Xuân


Vị trí:Số 57 Vũ Trọng Phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic), phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân,
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 – VINACONEX 12
Hiện nay tôi đang có một số căn hộ chung cư 57 vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic)
Diện tích:86m2 ,90m2,96m2,131m2_đủ các hướng đông tây nam bắc
Giá gốc :23tr/m2
Giá bán :thấp nhất thị trường_giá cam kết thấp nhất


Ai có nhu cầu liên hệ:
Hạnh : 0904 790 366Tag:chung cư 57 vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phung_thanh-xuancan-ho-57-gia-re.vic),chung cu 57 vu trong phung (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phung_thanh-xuancan-ho-57-gia-re.vic),bán chung cư 57 vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phung_thanh-xuancan-ho-57-gia-re.vic),57 vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phung_thanh-xuancan-ho-57-gia-re.vic),chung cư vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phung_thanh-xuancan-ho-57-gia-re.vic),

ha.vicland
16-12-2011, 03:59 PM
bán căn hộ chung cư 57 Vũ Trọng Phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic), Thanh Xuân


Vị trí:Số 57 Vũ Trọng Phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic), phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân,
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 – VINACONEX 12
Hiện nay tôi đang có một số căn hộ chung cư 57 vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic)
Diện tích:86m2 ,90m2,96m2,131m2_đủ các hướng đông tây nam bắc
Giá gốc :23tr/m2
Giá bán :thấp nhất thị trường_giá cam kết thấp nhất


Ai có nhu cầu liên hệ:
Hạnh : 0904 790 366Tag:chung cư 57 vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phung_thanh-xuancan-ho-57-gia-re.vic),chung cu 57 vu trong phung (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phung_thanh-xuancan-ho-57-gia-re.vic),bán chung cư 57 vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phung_thanh-xuancan-ho-57-gia-re.vic),57 vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phung_thanh-xuancan-ho-57-gia-re.vic),chung cư vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phung_thanh-xuancan-ho-57-gia-re.vic),

ha.vicland
22-12-2011, 03:55 PM
bán căn hộ chung cư 57 Vũ Trọng Phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic), Thanh Xuân


Vị trí:Số 57 Vũ Trọng Phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic), phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân,
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 – VINACONEX 12
Hiện nay tôi đang có một số căn hộ chung cư 57 vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phunggiathapgia-thap.vic)
Diện tích:86m2 ,90m2,96m2,131m2_đủ các hướng đông tây nam bắc
Giá gốc :23tr/m2
Giá bán :thấp nhất thị trường_giá cam kết thấp nhất


Ai có nhu cầu liên hệ:
Hạnh : 0904 790 366Tag:chung cư 57 vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phung_thanh-xuancan-ho-57-gia-re.vic),chung cu 57 vu trong phung (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phung_thanh-xuancan-ho-57-gia-re.vic),bán chung cư 57 vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phung_thanh-xuancan-ho-57-gia-re.vic),57 vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phung_thanh-xuancan-ho-57-gia-re.vic),chung cư vũ trọng phụng (http://sanbatdongsanvic.info/bat-dong-san/30651/ban-chung-cu-57-vu-trong-phung_thanh-xuancan-ho-57-gia-re.vic),