PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Toàn Quốc Bán chung cư mini đông ngạccuongcao070988
19-11-2011, 09:16 AM
Hiện công ty chúng tôi đang bán một số chun cư như sau:

I. CHUNG CƯ MINI PHÚ THƯỢNG B - NGÕ 425 AN DƯƠNG VƯƠNG,

1 Căn 102: 1PK, 1PN, 2WC, 1bếp, 1bcông 1 - DT: 42.62m2 - giá 1,2 tỷ

II. CHUNG CƯ MINI ĐÔNG NGẠC 1B - XÓM 1B ĐÔNG NGẠC

1 Căn 102 1PK, 2PN, 2WC, 1bếp, 1bcông - DT: 47.55m2 - Giá 1,2 tỷ

III. CHUNG CƯ MINI ĐÔNG NGẠC 1A- ĐÔNG NGẠC, TỪ LIÊM

1 Căn 101 1PK, 1PN, 2WC, 1bếp, 1bcông - DT: 47.87m2 - Giá: 1,16 tỷ

2 Căn 102 1PK, 1PN, 2WC, 1bếp, 1bcông - DT: 48.87m2 - Giá: 1,13 tỷ

3 Căn 504 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông - DT: 32.00m2 - Giá: 730 triệu

4 Căn 601 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông - DT: 33.40m2 - Giá: 760 triệu

5 Căn 602 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông - DT: 33.40m2 - Giá: 740 triệu

6 Căn 604 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông - DT: 32.00m2 - Giá: 700 triệu

IV. CHUNG CƯ MINI NHẬT TẢO - THÔN NHẬT TẢO, ĐÔNG NGẠC

1 Căn 101 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông - DT: 50.00m2 - Giá: 1,45 tỷ

2 Căn 102 1PK, 3PN, 2WC, 1bếp, 1bcông - DT: 71.00m2 - Giá: 1,57 tỷ

3 Căn 103 1PK, 2PN, 2WC, 1bếp, 1bcông - DT: 62.00m2 - Giá: 1,35 tỷ

4 Căn 201 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông - DT: 34.00m2 - Giá: 850 triệu

5 Căn 202 1PK, 2PN, 1WC, 1bếp, 1bcông - DT: 48.50m2 - Giá: 1,17 tỷ

6 Căn 203 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông - DT: 34.50m2 - Giá: 825 tỷ

7 Căn 204 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông - DT: 33.50m2 - Giá: 810 triệu

8 Căn 205 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông - DT: 34.00m2 - Giá: 810 triệu

9 Căn 301 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông - DT: 34.00m2 - Giá: 820 Triệu

10 Căn 302 1PK, 2PN, 1WC, 1bếp, 1bcông - DT: 48.50m2 - Giá: 1,1 Tỷ

11 Căn 303 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông - DT: 34.50m2 - Giá: 795 triệu

12 Căn 304 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông - DT: 33.50m2 - Giá; 780 triệu

13 Căn 305 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông - DT: 34.00m2 - Giá: 780 triệu

14 Căn 401 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông - DT: 34.00m2 - Giá: 785 triệu

15 Căn 402 1PK, 2PN, 1WC, 1bếp, 1bcông - DT: 48.50m2 - Giá: 1,03 tỷ

16 Căn 403 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông - DT: 34.50m2 - Giá: 755 triệu

17 Căn 404 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông - DT: 33.50m2 - Giá: 745 triệu

18 Căn 405 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông - DT: 34.00m2 - Giá: 745 triệu

19 Căn 501 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông - DT: 34.00m2 - Giá: 750 triệu

20 Căn 502 1PK, 2PN, 1WC, 1bếp, 1bcông - DT: 48.50m2 - Giá: 980 triệu

21 Căn 503 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông - DT: 34.50m2 - Giá: 725 triệu

22 Căn 504 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông - DT: 33.50m2 - Giá: 715 triệu

23 Căn 505 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông - DT: 34.00m2 - Giá: 715 triệu

24 Căn 601 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông - DT: 34.00m2 - Giá: 715 triệu

25 Căn 602 1PK, 2PN, 1WC, 1bếp, 1bcông - DT: 48.50m2 - Giá: 935 triệu

26 Căn 603 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông - DT: 34.50m2 - Giá: 690 triệu

27 Căn 604 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông - DT: 33.50m2 - Giá: 680 triệu

28 Căn 605 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông - DT: 34.00m2 - giá: 680 triệu

+ Hiện công ty đang có chương trình khuyến mại cho khách hàng với trị giá là 30 triệu. Khách hàng có thể nhận quà khuyến mại hoặc trừ số tiền khuyến mại trên trực tiếp vào giá ở trên.

Để có thông tin cụ thể khách hàng liên hệ trực tiếp với tôi: A. Cường chủ đầu tư: 0975 962 937