PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Danh mục các loại rêu thủy sinhRed Highland
09-07-2010, 12:21 PM
THUY SINH RED HIGHLAND
Nguồn: Aquatic Moss.


Nano Moss Amblystegium serpens
http://i220.photobucket.com/albums/dd236/lqhung69/danh%20muc%20Reu/nanomoss.jpg

Phoenix Moss - US Fissidens Fissidens fontanus
http://i220.photobucket.com/albums/dd236/lqhung69/danh%20muc%20Reu/Fissidens-fontanus-08-s.jpg
Phoenix Moss Fissidens sp. from Singapore
http://i220.photobucket.com/albums/dd236/lqhung69/danh%20muc%20Reu/Fissidens-SG-03-s.jpg

Willow Moss Frontinalis antipyretica
http://i220.photobucket.com/albums/dd236/lqhung69/danh%20muc%20Reu/Willow-Moss-01-s.jpg

Mini Taiwan Moss Isopterygium sp.
http://i220.photobucket.com/albums/dd236/lqhung69/Mini-Taiwan-Moss-01-s.jpg

Stringy Moss Leptodictyum riparium
http://i220.photobucket.com/albums/dd236/lqhung69/danh%20muc%20Reu/Stringy-Moss-01-s.jpg http://i220.photobucket.com/albums/dd236/lqhung69/danh%20muc%20Reu/Stringy-Moss-Vase-02-s.jpg

Java Moss Taxiphyllum barbieri
http://i220.photobucket.com/albums/dd236/lqhung69/danh%20muc%20Reu/java_moss.jpg

Flame Moss Taxiphyllum sp.
http://i220.photobucket.com/albums/dd236/lqhung69/danh%20muc%20Reu/Flame-Moss-01-s.jpg

Giant Moss Taxiphyllum sp.
http://i220.photobucket.com/albums/dd236/lqhung69/danh%20muc%20Reu/Giant-Moss-Closeup-01-s.jpg

Green Sock Moss Taxiphyllum sp.
http://i220.photobucket.com/albums/dd236/lqhung69/danh%20muc%20Reu/Green-Sock-Moss-01-s.jpg

Peacock Moss Taxiphyllum sp.
http://i220.photobucket.com/albums/dd236/lqhung69/danh%20muc%20Reu/Peacock-Moss-On-Rock-01-s.jpg

Spiky Moss Taxiphyllum sp.
http://i220.photobucket.com/albums/dd236/lqhung69/danh%20muc%20Reu/Spiky-Moss-01-s.jpg

String Moss (Japan Moss) Taxiphyllum sp.
http://i220.photobucket.com/albums/dd236/lqhung69/danh%20muc%20Reu/String-Moss-Japan-Moss-01-s.jpg

Taiwan Moss Taxiphyllum alternans [/B
http://i220.photobucket.com/albums/dd236/lqhung69/danh%20muc%20Reu/Taiwan-Moss-01-slon.jpg

Singapore Moss Vesicularia dubyana
http://i220.photobucket.com/albums/dd236/lqhung69/danh%20muc%20Reu/Singapore-Moss-01-s.jpg

Weeping Moss Vesicularia ferriei
http://i220.photobucket.com/albums/dd236/lqhung69/danh%20muc%20Reu/Weeping-Moss-03-s.jpg

Christmas Moss Vesicularia montagnei (Vesicularia dubyana var. abbreviata)

http://i220.photobucket.com/albums/dd236/lqhung69/danh%20muc%20Reu/Christmas-Moss-Wall.jpg

Erect Moss Vesicularia reticulata
http://i220.photobucket.com/albums/dd236/lqhung69/danh%20muc%20Reu/Erect-Moss-01-s.jpg

[B]Creeping Moss Vesicularia sp.
http://i220.photobucket.com/albums/dd236/lqhung69/danh%20muc%20Reu/Creeping-Moss-Closeup-01-s.jpg

Red Highland
21-07-2010, 10:31 AM
Còn rất nhiều loại rêu rất đẹp các bạn nào có hình post lên để cùng nhau xem nhé