MuahangMy vận chuyển ship hàng từ Mỹ về VN

Quý khách muốn mua hàng từ Mỹ về Việt Nam chúng tôi giúp hổ trợ báo giá và mua dùm.
Thời gian ship hàng từ 5-20 ngày làm việc


Paris Hilton by Paris Hilton for Women Gift SetGiá nhận tận tay tại Việt Nam $72

Mô tả sản phẩm:
  • Launched by the design house of Paris Hilton in 2005, PARIS HILTON is a women's fragrance that possesses a blend of Frozen Apple, Peach Nectar, Freesia, Mimosa, Jasmine, Sandalwood, Ylang Ylang, and Oakmoss
  • For external use only. Avoid contact with eyes. Keep away from naked flame or direct heat sources. Do not apply to sensitive skin. Do not apply to broken or inflamed skin. If irritation develops, reduce frequency or discontinue use.


Liên lạc : http://www.muahangmy.com
Hỗ trợ tư vấn xuất & nhập hàng: CTY MUA HANG MY
16/F Saigon Tower • 29 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM
(Đối diện lãnh sự quán Mỹ)
Điện thoại: 08.2219.8873
Thứ Hai - Thứ Sáu: 10am-4:30pm. Cần tư vấn xin lấy hẹn

CODE: H-H-A-I-Q-EWQRW-ERW-R342-34-3-343