Thân chào các lữ khách

Trangchủ : http://srohanoi.com

Diễn Đàn : http://diedan.srohanoi.com



Để hỗ trợ Tân Thủ Anh hùng 2 khi tham ra vào game các bạn có thể nhận được những sự hỗ trợ từ BQT SROHANOI như sau

- Lv 80

- 500k SP

- 30 DCN

- 1 thú nhặt đồ

- HP và MP F10

- Exp 150 % hỗ trợ tân thủ

- Full Đồ Sun cấp 10

- Full Đồ Sun câp 9



Hãy tham gia cộng đồng SROHANOI để tăng thêm giúp việc theo giờ phần sôi động mong tất cả các bạn ủng hộ







Một vài hình ảnh Bigtrade Của SROHANOI











Ra Mắt Hệ Thông Bảo Vệ Tài Khoản - Dịch vụ ủy thác nhiệm vụ



Thân giúp việc theo giờ chào các thành viên



Ra mắt dịc vụ



- Dịch vụ bảo mật tài khoản

- Dịch vụ ủy thác nhiệm vụ



Sau một thời gian AH 1 và AH 2 của chúng ta sảy ra quá nhiều trường hợp **** và ..... cũng làm cho BQT đau đầu vì vấn để này

sau giúp việc theo giờ hcm một thời gian cùng phát triển của BQT SROHANOI BQT quyết định đưa 2 dịch vụ mới cập nhật vào hè 2012 nổi bật nhất là dịch vụ Bảo vệ tài khoản giúp các thành viên gần như tránh được keylog 90% khi sử dụng dịch vụ bảo về tài khoản và khả năng bảo mật tài khoản của các bạn tăng lên rất nhiều

Dịch vụ ủy thác nhiệm vụ .... sẽ giúp làm thay các bạn các hiệm vu để lấy tile vàng mà nếu như bình thường thì các bạn sẽ không bao giờ có thể làm được



HƯỚNG giúp việc theo giờ hcm DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ BẢO VỆ TÀI KHOẢN



Bước 1 : đăng nhập giúp việc theo giờ tại tphcm trang quản lý tài khoản của Server bạn chơi

Bước 2 : chọn dịch vụ bảo về tài khoản

Bước 3 : thiết lập mật mã bảo để bảo về tài khoản (chú ý phải nhớ mật mã để còn mở tài khoản , khi bạn mở tài khoản pas sẽ được rest lại và lần sau nếu muốn khóa bạn lại phải thiết lập lại mậu khẩu bảo vệ)

Khuyến cáo lên khóa tài khoản trước khi vào game chơi vì lúc các bạn thoát ra tài khoản sẽ được khóa luôn sẽ tránh được keylog và nhiều lý do khác , nếu có bị mất tài khoản là do người cùng quán đá mật khẩu vì vậy lúc đặt mật khẩu khóa hãy chú ý để không bị lộ mật khẩu



Hình Ảnh







Chú ý phải thật nhớ giúp việc theo giờ tại tphcm mật mã để mở tài khoản khi được bảo mật , chúng tôi mong rằng sau khi dịch vụ được đưa lên khuyến khích các b���n sự dụng để tránh được việc bị **** và mất đồ , mất 5 silk hay mất cả gia tài bạn chọn cái gì



Hưỡng dẫn ủy thác nhiệm vụ



Bước 1 : đăng nhập trang quản ý tài khoản của server mình

Bước 2 : chọn dịch vụ nhiệm vu danh hiệu

Bước 3 : tiến hành chọn danh hiệu từ thấp đến cao cho nhân vật của bạn muốn làm



Hình Ảnh







DANH HIỆU CỦA NHỮNG CAO THỦ VÕ LÂM

Sau khi nhận xong vào game bạn sẽ có những danh hiệu tương ứng





Thân SROHANOI