Chuyên thiết kế brochure, name card, thiết kế poster, thiết kế catalogue, thiết kế thiệp tết, thiết kế lịch tết
· Thiết kế Catalogue
· Thiết kế Brochure
· Thiết kế Profile
· Thiết kế Folder
· Thiết kế Poster
· Thiết kế Tờ rơi tờ gấp
· Thiết kế Card Visit
· Thiết kế Nhãn mác
· Thiết kế Lịch tết
Thông tin liên hệ :
Mr NGUYEN VAN THANH .
Mobile: 0937 080 646
Email : thanh.infor@gmail.com