Ấn vô đồng ý có bị trừ tiền không cả nhà , vừa lúc điện thoại đang hết data chứ hoang mang quá