Quote Nguyên văn bởi hồng gà Xem bài viết
Mỗi ngày được bao lượt quay vậy
Mỗi ngày được 2 lượt quay nha