Chuyên cung cấp huy chương thể thaoBán huy chương bóng đáSản xuất huy chương ăn mònCung cấp huy chương inLàm huy chương mạ vàng

CÔNG TY CỔ PHẦN QUÀ TẶNG ĐỐI NGOẠI


Thông tin liên hệ:


Người bán hàng : Hà Dịu


Hotline : 0923 098 699


Tell: 02466 866 999-024 3360 2345
Email:quatang.cupviet@gmail.com
Website: quatangvietnam.com


Quý khách có thể tham khảo một số hình ảnh dưới đây , hoặc truy cập vào trang web :vfagift.net để xem chi tiết các mẫu.\
[IMG]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Frongbay10.vcmedia.vn%2Fthum b_max%2Fup_new%2F2013%2F12%2F03%2F467729%2F2013121 23232_huy_chuong_11.jpg&container=blogger&gadget=a &rewriteMime=image%2F*[/IMG]

sản xuất huy chương
đúc huy chương


huy chương thể thao


huy chương giá rẻ
[IMG]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Frongbay10.vcmedia.vn%2Fthum b_max%2Fup_new%2F2013%2F12%2F03%2F467729%2F2013121 23317_huy_chuong_16.jpg&container=blogger&gadget=a &rewriteMime=image%2F*[/IMG]
nhận làm huy chương
[IMG]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Frongbay10.vcmedia.vn%2Fthum b_max%2Fup_new%2F2013%2F12%2F03%2F467729%2F2013121 23332_huy_chuong_13.jpg&container=blogger&gadget=a &rewriteMime=image%2F*[/IMG]
huy chương mạ vàng
[IMG]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Frongbay10.vcmedia.vn%2Fthum b_max%2Fup_new%2F2013%2F12%2F03%2F467729%2F2013121 23338_huy_chuong_14.jpg&container=blogger&gadget=a &rewriteMime=image%2F*[/IMG]
huy chương ăn mòn
[IMG]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Fvfagift.net%2Fadmin%2Fimg%2 Fupload%2F99d103927aa7732304827b2eb011bffd.jpg&con tainer=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*[/IMG]
đúc nổi huy chương
[IMG]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Frongbay10.vcmedia.vn%2Fthum b_max%2Fup_new%2F2013%2F12%2F03%2F467729%2F2013121 23353_huy_chuong_3.jpg&container=blogger&gadget=a& rewriteMime=image%2F*[/IMG]


huy chương bằng nhôm

[IMG]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Frongbay10.vcmedia.vn%2Fthum b_max%2Fup_new%2F2013%2F12%2F03%2F467729%2F2013121 23457_huy_chuong_17.jpg&container=blogger&gadget=a &rewriteMime=image%2F*[/IMG]


[IMG]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Frongbay10.vcmedia.vn%2Fthum b_max%2Fup_new%2F2013%2F12%2F03%2F467729%2F2013121 23506_huy_chuong_1.jpg&container=blogger&gadget=a& rewriteMime=image%2F*[/IMG]


[IMG]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Frongbay10.vcmedia.vn%2Fthum b_max%2Fup_new%2F2013%2F12%2F03%2F467729%2F2013121 23511_huy_chuong_6.jpg&container=blogger&gadget=a& rewriteMime=image%2F*[/IMG]


CÔNG TY CỔ PHẦN QUÀ TẶNG ĐỐI NGOẠIThông tin liên hệ:


Người bán hàng : Hà Dịu


Hotline : 0923 098 699


Tell: 02466 866 999-024 3360 2345
Email:quatang.cupviet@gmail.com
Website: quatangvietnam.com