Bác đăng nhập thành công MF next chưa? đăng ký thành công rồi sử dụng là bác đc 15k thì phải đấy