Case Crystal New 3DS XL/LL 70K
Túi Đựng Máy New 3DS XL/LL 100K (Đen/Đỏ/Xanh)Skin New 3DS XL/LL 70KDán Màn Hình New 3DS XL/LL 50K


Sạc Linh Kiện New 3DS XL/LL, 3DS, DSi, DSi XL 80K
ARM9 Tất Cả Các Đời Máy 3DS Chơi Free Games 3D Trên Thẻ Nhớ, Không Cần Gateway hoặc Sky3DS

Hardmod Unbrick Các Đời Máy New 3DS XL, New 3DS, 3DS XL, 3DS, 2DS Bị Brick(Còn Backup Nand)

ARM9 Tỉ Lệ Boot 100%, Boot Nhanh Như Máy Không , Update Firmware Thoải Mái, Chơi Games GBA, Games DS...

ARM9 Trực Tiếp Trên Máy, Không Tốn Dung Lượng Thẻ Nhớ Tạo Emunand

Chuyển Ngôn Ngữ New 3DS LL Japan Sang US


Gía 200K/Máy (Downgrade + ARM9)


Các máy 3DS tại Shop đều được backup lưu lại Nand + Dữ Liệu