Home : http://muhocsinh.myvnc.com/

Link down : Mu Học Sinh

-Version 1.05V+

+EXP 500%

+Drop 50%

+Không webshop.

+Add item của các nhân vật hoạt hình như : Dragon Ball, Naruto..v.v.v

Chúc bạn vui vẻ.