CALL Mr. Duy Anh: 01664.092.086

Công ty Cổ phần Công nghệ và Thiết bị Toàn Cầu

Nhà máy sản xuất : Km26+300, Khê Than - Phú Nghĩa - Chương Mỹ - Hà Nội

Văn phòng giao dịch : 771 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội

CALL Mr. Duy Anh: 01664.092.086

Website : www.thietbitoancau.com.vn
Thông số kỹ thuật:

1. Quạt vuông AF 400x400x320:
- Công suất: 0.25 kw
- Tốc độ: 1500
- Lưu Lượng: 6000 -8000
- Độ ồn: 62
2. Quạt vuông AF 500x500x320:
- Công suất: 0.25 kw
- Tốc độ: 1500
- Lưu Lượng: 8.000-10.000
- Độ ồn: 68
3. Quạt vuông AF 600x600x320:
- Công suất: 0.25 kw
- Tốc độ: 1500
- Lưu Lượng: 13.000 - 15.000
- Độ ồn: 70
4. Quạt vuông AF 700x700x320:
- Công suất: 0.25kw
- Tốc độ: 1500
- Lưu Lượng: 16.000 - 22.000
- Độ ồn: 55
5. Quạt vuông AF 900x900x320:
- Công suất: 0.37kw
- Tốc độ: 520
- Lưu Lượng: 23.000 - 28.000
- Độ ồn: 55
6. Quạt vuông AF 1100x1100x400:
- Công suất: 0.75kw
- Tốc độ: 500
- Lưu Lượng: 25.000 - 32.000
- Độ ồn: 60
7. Quạt vuông AF 1200x1200x400:
- Công suất: 0.75kw
- Tốc độ: 485
- Lưu Lượng: 32.000 - 37.000
- Độ ồn: 65
8. Quạt vuông AF 1380x1380x400:
- Công suất: 1.1 kw
- Tốc độ: 445
- Lưu Lượng: 37.000-44.000
- Độ ồn: 85