Đối thoại giữa [C] & [V] Shop và hungdulich

Đối thoại giữa [C] & [V] Shop và hungdulich

1 Tin nhắn của khách

  1. chào bạn.
    mình là Hùng, làm tại công ty du lịch. Mình không biết post bài lêntrang bài mới.
    Mình thấy bạn tham gia trang nay lây rùi. Vậy minh muốn hỏi bạn cách thực hiện.
    Bạn có sãn sàng giúp minh không.
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 1 của 1