Đối thoại giữa -=GOD=- và colangchi

Đối thoại giữa -=GOD=- và colangchi

1 Tin nhắn của khách

  1. tụi mình kết bạn với nhau nhoa, bạn hiền
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 1 của 1