Không có nhu cầu sử dụng chú đồng hồ này nữa lên muốn bán lại cho bác nào có nhu cầu.Giá phải chăng,chất lượng very good,chạy ổn định, kiẻu dáng thời trang sang trọng mới 99,99%.

Giá chỉ với :250.000 VND


Bác nào có nhu cầu xin liên hệ : 0948.948.525

Em show hàng các bác xem nhé(Chụp bằng iphone 3g chỉ có 2pmx lên ảnh không được đẹp mong các bác thông cảm)----Oử ngoài đpẹ hơn trong ảnh nhé..............
Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc.


Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc.


Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc.


Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc.


Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc.


Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc.


Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc.


Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc.


Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc.