Máy Khoan Bosch

Máy khoan sắt Bosch GBM 16-2RE( 16mm) - 0 VND
Máy khoan sắt Bosch GBM 16-2E(16mm) - 0 VND
Máy khoan bê tông Bosch GBH 4-32DFR - 7.799.940 VND
Máy khoan sắt Bosch GBM 23-2 - 7.499.880 VND
Máy khoan Bosch GBH3-28DRE - 4.849.920 VND
Máy khoan Bosch GBM-10SRE - 919.980 VND
Máy khoan Bosch GBH 2-26DRE - 3.339.900 VND
Máy Khoan Pin Bosch GBH 36V-LI(36V) - 16.308.000 VND
Máy Khoan Bosch GBH 2-26DFR - 4.239.900 VND
Máy khoan Bosch GBH 7-46DE - 0 VND
Máy khoan Bosch GBH-4DFE - 8.079.840 VND
Máy Khoan Bosch GBH 2-23REA - 3.708.000 VND
Máy Khoan Bosch GBH3-28E - 4.500.000 VND
Máy Khoan Bosch GBM 32-4 - 13.399.920 VND
Máy khoan Bosch GBM-13RE - 1.170.000 VND
Máy khoan Bosch GBM6 - 882.000 VND
Máy khoan Bosch 13HRE( Lực xoắn mạnh) - 4.644.000 VND
Máy khoan Bosch GBM 450RE - 1.296.000 VND
Máy Khoan đục bê tông Bosch GBH 5-38D - 7.884.000 VND
Máy Khoan Bosch GBH 2-26E - 2.839.860 VND
Máy Khoan Bosch GBH 2-26DE - 3.139.920 VND
Máy Khoan Bosch GBH 2-22RE - 2.502.000 VND
Máy Khoan Bosch GBH 2-22E - 2.286.000 VND
Máy Khoan Bosch GBH 2-18RE - 1.584.000 VND
Máy Khoan Bosch GSB 16RE - 1.350.000 VND
Máy Khoan Bosch GSB 13RE - 1.080.000 VND
Máy Khoan Bosch GSB 10RE - 1.044.000 VND
Máy Khoan Bosch GBM 350RE - 828.000 VND
Máy khoan Makita

Máy khoan động lực Makita HR2460F - 2.880.000 VND
Máy khoan động lực Makita HR2470F - 3.060.000 VND
Máy khoan động lực Makita HR3210C - 12.499.992 VND
Máy khoan động lực Makita HR3200C - 10.800.000 VND
Máy khoan động lực Makita HR4000C - 0 VND
Máy khoan động lực Makita HR5211C - 17.820.000 VND
Máy khoan động lực Makita HR4511C - 0 VND
Máy khoan động lực Makita HR1830 - 0 VND
Máy khoan búa vặn vít chạy Pin Makita BHP453RFE (18V) - 0 VND
Máy khoan vặn vít chạy Pin Makita BHP343SHE ( 14.4V) - 0 VND
Máy khoan vặn vít chạy Pin Makita BDF453RFE (18V) - 0 VND
Máy khoan vặn vít chạy Pin Makita BDF343SHE (14.4V) - 0 VND
Máy khoan vặn vít chạy Pin Makita DF330DWE (10.8V) - 0 VND
Máy khoan góc Makita DA4031 - 8.699.940 VND
Máy khoan góc Makita DA3010F - 4.752.000 VND
Máy khoan động lực Makita HR3850(38mm) - 8.100.000 VND
Máy khoan Pin Makita 6280DWE - 3.150.000 VND
Máy khoan Pin Makita 6280DW - 3.099.960 VND
Máy khoan động lực Makita HR4002(40mm) - 6.999.840 VND
Máy khoan bê tông Makita HR 2460(24mm) - 2.880.000 VND
Máy Khoan bê tông Makita 2410(24mm) - 2.779.200 VND
Máy khoan Pin Makita 6271DWE(10mm) - 2.678.400 VND
Máy khoan Pin Makita BHR162RFE (16mm) - 1.674.000 VND
Máy khoan bê tông Makita HR 2470( 24mm) - 3.060.000 VND
Máy khoan bê tông Makita HR 2230(22mm) - 2.628.000 VND
Máy khoan Makita HP1630 (16mm) - 1.379.988 VND
Máy khoan búa Makita NHP1300S( 13mm) - 2.898.000 VND
Máy khoan Makita HP1230 (12mm) - 1.710.000 VND
Máy khoan Makita 8416 (16 mm) - 4.449.960 VND
Máy khoan Makita 6413 (10 mm) - 1.089.900 VND
Máy khoan Makita 6501 (6,5 mm) - 1.499.940 VND
Máy khoan Makita 6016(16mm) - 4.482.000 VND
Máy khoan Makita HR5001C(50mm) - 15.246.000 VND
Máy khoan động lực Makita HP4002(40mm) - 7.434.000 VND
Máy khoan bê tông Makita HR4030C - 10.746.000 VND
Máy khoan bê tông Makita HR4001C(40mm) - 10.746.000 VND
Máy khoan bê tông Makita HR3520(35 mm) - 7.488.000 VND
Máy khoan bê tông Makita HR3530(35mm) - 9.799.920 VND
Máy khoan động lực Makita HR2810(28mm) - 4.899.960 VND
Máy khoan động lực Makita HR2453(24mm) - 3.078.000 VND
Máy khoan Makita HR2440 (24mm) - 2.826.000 VND
Máy khoan động lực Makita HR2022(20mm) - 2.299.860 VND
Máy khoan Makita HP2051(20mm) - 2.363.400 VND
Máy khoan búa Makita HP2050(20mm) - 2.363.400 VND
Máy khoan búa Makita HR2020 (20mm) - 2.592.000 VND
Máy khoan makita HR2010(20mm) - 5.499.900 VND
Máy khoan động lực Makita HR2021(20mm) - 2.299.986 VND
Máy khoan búa Makita HP2070 (20mm) - 2.899.980 VND
Máy khoan makita 6307(13mm) - 2.199.960 VND
Máy khoan góc Makita DA4000LR(12mm) - 7.380.000 VND
Máy khoan góc makita DA3010 (10mm) - 4.266.000 VND
Máy Khoan Makita HP1500(15mm) - 1.499.940 VND
Máy khoan bắt vít pin Makita 6281DW (10mm) - 3.099.960 VND
Máy Khoan Makita HP1620(13mm) - 2.340.000 VND
Máy Khoan Makita 6412(10mm) - 1.080.000 VND
Máy Khoan Makita 6411(10mm) - 999.000 VND
Máy Khoan Makita 6410(10mm) - 1.059.840 VND
Máy Khoan Makita 6409(10mm) - 939.960 VND
Máy khoan Crown

Máy khoan & văn vít Pin Crown CT3652(14.4V) - 1.854.000 VND
Máy khoan & văn vít Pin Crown CT3651(12V) - 1.674.000 VND
Máy khoan Crown CT3612(CT 18026 -30mm) - 1.722.600 VND
Máy khoan Crown CT3617(CT18029-26mm) - 1.692.000 VND
Máy khoan Crown CT2344(CT10019-13mm) - 756.000 VND
Máy khoan Crown CT2341 (CT10017-13mm) - 882.000 VND
Máy khoan Crown CT2410 (CT10032-20mm) - 1.386.000 VND
Máy khoan Crown CT2161 (CT10010- 6mm) - 1.224.000 VND
Máy khoan Crown CT2403 (CT10033-16mm) - 1.072.800 VND
Máy khoan Crown CT2362(CT10028-16mm) - 993.960 VND
Máy khoan Crown CT2126(CT10001-Thép 10mm) - 673.920 VND
Máy Khoan King
Máy Khoan King AT3215 (16mm) - 1.062.000 VND
Máy Khoan King AT3206(13mm) - 774.000 VND
Máy Khoan King AT3211A (10mm) - 504.000 VND
Máy khoan Maktec

Máy khoan chạy Pin Maktec MT066SK2( 7.2V) - 1.350.000 VND
Máy khoan Maktec MT603(10mm) - 819.900 VND
Máy khoan Maktec MT651(6.5mm) - 649.980 VND
Máy khoan Maktec MT813(16mm) - 1.049.994 VND
Máy khoan Maktec MT812(13mm) - 1.099.980 VND
Máy khoan Maktec MT811KX1 (13mm) - 954.000 VND
Máy khoan Maktec MT811(13mm) - 844.992 VND
Máy khoan Metabo
Máy khoan búa Metabo BHE26 (26mm) - 9.342.000 VND
Máy khoan và đập Metabo SBE 850 - 7.506.000 VND
Máy khoan Metabo SBE 561( Hộp nhựa) - 2.149.920 VND
Máy khoan Metabo SBE 561( Hộp giấy) - 2.079.900 VND
Máy khoan bê tông Metabo BHE24 - 6.885.000 VND
Máy khoan Metabo bằng pin BHA 18 - 8.190.000 VND
Máy khoan sắt Metabo BE4006 ( 6mm) - 1.688.400 VND»
Máy khoan sắt Metabo BE250R+L ( 6mm) - 1.854.000 VND
Máy khoan 3 chức năng Metabo KHE96 (50mm) - 21.600.000 VND
Máy khoan 3 chức năng Metabo KHE56 (45mm) - 14.598.000 VND
Máy khoan Metabo KHE32( 32mm) - 9.396.000 VND
Máy khoan búa Metabo BHE26 (26mm) - 5.166.000 VND
Máy khoan 3 chức năng Metabo KHE26 (26mm) - 12.852.000 VND
Máy khoan Metabo KHE24 (24mm) - 5.868.000 VND
Máy khoan búa Metabo BHE22 (22 mm) - 3.468.600 VND
Máy khoan động lực Metabo SBE1010 Plus(20mm) - 11.299.860 VND
Máy khoan búa Metabo BHE20 Compact (16mm) - 3.780.000 VND
Máy khoan sắt Metabo BE622S-R+L(16mm) - 5.202.000 VND
Máy khoan Metabo SBE660(16mm) - 2.700.000 VND
Máy khoan Metabo SBE 560 (13mm hộp nhựa) - 1.668.600 VND
Máy khoan Metabo SBE 560 ( 13mm hộp giấy) - 1.566.000 VND
Máy khoan Metabo KHE28 (28mm) - 6.120.000 VND
Máy khoan Metabo BE4010 (10mm) - 2.599.200 VND
Máy khoan Metabo BE560 (10mm) - 1.288.800 VND
Máy khoan Ozito

Máy khoan bê tông Ozito OZRH1100A(40mm) - 1.959.840 VND
Máy khoan bê tông Ozito OZRH900A(30mm) - 1.859.940 VND
Máy khoan bê tông Ozito RHG-550K(26mm) - 1.759.986 VND
Máy khoan Pin Ozito OZDLC18A(10mm) - 2.059.920 VND
Máy khoan Pin Ozito OZCD18V2A( 10mm) - 2.549.988 VND
Máy khoan Pin Ozito OZCD144V2A(10mm) - 2.119.986 VND
Máy khoan Pin Ozito OZCD144V1A(10mm) - 1.749.996 VND
Máy khoan Pin Ozito OZCD12V1A(10mm) - 1.499.994 VND
Máy khoan Pin Ozito CDG-340HK(10mm) - 1.989.900 VND
Máy khoan Pin Ozito CDG-300K(10mm) - 1.634.940 VND
Máy khoan Pin Ozito CDG-251K(10mm) - 1.384.920 VND
Máy khoan Tosan
Máy khoan bê tông Tosan EPT4725(600W) - 1.836.000 VND
Máy khoan động lực Tosan EPT3506(1050W) - 1.494.000 VND
Máy khoan động lực Tosan EPT3473(810W) - 1.314.000 VND
Máy khoan động lực Tosan EPT3450 (750W) - 1.134.000 VND
Máy khoan Hitachi

Máy khoan bê tông Hitachi DH38SS(38mm) - 7.704.000 VND
Máy khoan bê tông Hitachi DH24PC3(24mm) - 3.312.000 VND
Máy khoan bê tông Hitachi DH22PG(22mm) - 2.160.000 VND
Máy khoan Hitachi DV16VSS(13mm) - 1.548.000 VND
Máy khoan Hitachi FDV16VB2(13mm - Hộp nhựa) - 1.449.900 VND
Máy khoan Pin Hitachi DS14DVF3(14V) - 2.599.920 VND
Máy khoan Pin Hitachi DS12DVF3( 12V) - 2.499.984 VND
Máy khoan Skil

Máy khoan bê tông Skil 1715 - 1.659.600 VND
Máy khoan động lực Skil 6513 - 859.860 VND
Máy khoan động lực Skil 6510 - 792.000 VND
Máy khoan Skil 6535 - 720.000 VND
Máy khoan bàn

Máy khoan bàn Taro LGT-550B - 27.486.000 VND
Máy khoan bàn Taro LGT-550A - 28.530.000 VND
Máy khoan bàn Taro LGT-340A - 20.502.000 VND
Máy khoan bàn tự động KTK LG-120 - 18.599.940 VND
Máy khoan bàn tự động KTK LG-250 - 28.499.940 VND
Máy khoan bàn KTK LG-25B - 21.510.000 VND
Máy khoan bàn KTK LG-25A - 22.500.000 VND
Máy khoan từ Powerbor

Máy khoan từ Powerbor PB70/2 - 35.199.900 VND
Máy khoan từ Powerbor PB32Combi - 28.739.880 VND
Mũi khoan từ Powerbor - 0 VND
Máy khoan từ Powerbor Lowprofile 35 - 29.988.000 VND
Máy khoan từ Powerbor PB100E - 36.504.000 VND
Máy khoan từ Powerbor PB70 - 35.496.000 VND
Máy khoan từ Powerbor PB45 - 27.990.000 VND
Máy khoan Ramset
Máy khoan rút lõi bê tông Ramset RM160 - 99.360.000 VND
Máy khoan đục bê tông Ramset DD565( 38mm -1.110W) - 23.616.000 VND
Máy khoan bàn Tiến đạt

Máy khoan bàn Tiến đạt (Loại 1m - 1/2HP - 2 Puly ) - 0 VND
Máy khoan bàn Tiến đạt (Loại 1m2 - 1HP-2 Puly) - 0 VND
Máy khoan bàn Tiến đạt (Loại 1m2 - 1/2HP-2 Puly) - 0 VND
Máy khoan bàn Tiến đạt (Loại 1m2 - 1/2HP ) - 0 VNDĐể Có giá tốt nhất và Được Tư Vấn Miễn Phí – Xin Vui Lòng Liên Hệ:
Phòng Kinh doanh Công Ty Binh Minh
Tel: 04.38751616 Số máy lẻ: 102,104,105
Nhân viên tư vấn
Mr Lân: 0904499667
Ms Nguyệt: 0934491144
Ms Thoa: 0934641144
Email: Binhminh@sieuthidienmay.com.vn
Website: www.sieuthidienmay.com.vn