Nhang tho dược - Dân thành kính trao sc kho.
Công dng:
100% nguyên liu t tho dược thiên nhiên
Không độc hi
Không dùng hoá cht
Thanh lc không khí
Thư giãn tinh thn, ty uế.
Tác động trc tiếp đến phế qun, kinh thong tĩnh mch vàđộng mnh.
Ngăn nga viên xoang.
Mùi hương: quế, trm bc.
Sn phm được xut khu đi nhiu nước trên thế gii.
GIÁ: 35.000 / hop vuông, 55.000đ/hp hình ch nht.
-------------------------
Vi vic dùng hóa cht như hin nay trong vic sn xut nói chung và sn phm nhang nói riêng, đã gây nhiu độc hi cho người tiêu dùng. Chúng tôi, vi sp nhang hin đang sn xut, vi thành phn nguyên liu 100% t tho dược, tt cho sc khe con người, làm sch không khí, điu tr 1 s bnh hô hp, làm gim căng thng v trí no. Chúng tôi rt mong mun được đưa sp nhang phc phđến tn tay người tiêu dùng.

Xin liên h 091 74 78 007. Mr. Dũng. And 0932020968 Mss. Trang
Trân trng cm ơn.