Đang thích con tủ lg GN-L502SD 2 ngăn, cái cửa mini ở giữa khá tiện, nhưng đang nghèo xài tủ cũ thôi .