Em cũng đang tính làm 1 cái 4K về ăn tết đây, mà chưa có đủ tiền, có cho trả góp mà vẫn được quà km k ta?