🏆🏆 ĐỒNG PHỤC Bình Phước
------------------------------------------------------- 🏆
🌼 tạp dề cho nhân viên phục vụ, tạp dề nhựa
🌼 may tap de đai ngang, đai chéo,đai kép
🌼 đồng phục tạp dề váy, tạp dề cao cấp măngto, tạp dề chống nước cách điệu
🌼 công thức may tạp dề, bộ bếp, đồng phục khác...
-----------------------------------------------------------------------
🔸
Xưởng sản xuất tạp dề vẽ tranh hà nội

XMTD - Xưởng ban tạp dề may sẵn mẫu mới nhất 2019 | XenForo