Cơ sở Đá Mỹ Nghệ Ngọc Sơn - Làng nghề đá truyền thống Ninh Vân, Ninh Bình
Chuyên: Tư vấn, thiết kế, thi công các công trình bằng đá: Lăng mộ đá, lăng thờ đá, tư dinh, chùa, bằng đá.
Cung cấp các nguyên vật liệu từ đá tự nhiên: Chân tảng (chân cột), cột đá, đèn đá, lục bình đá, bàn thờ đá, cổng bằng đá, lan can đá, đá tự nhiên lát nền, ...
Chúng tôi phục vụ trên phạm vi Toàn Quốc.
Vui lòng liên hệ: 0947 55 85 88 - 0978 79 11 33
Email: damynghengocson@gmail.com
Website: Damynghenb.com - Modaninhvan.com