VISA MỸ- THẺ XANH 10 NĂM
· Mua nhà tại Mỹ, mua cơ sở kinh doanh, thương mại và xin thẻ xanh 10 năm

· Chuyển đổi từ visa du học F1 sang thẻ xanh 10 năm

· Chuyển đổi từ visa du lịch B1, B2 sang thẻ xanh 10 năm, định cư Hoa Kỳ

· Xử lý hồ sơ Mỹ gặp khó khăn

· Gia hạn đổi mới các loại visa hộ chiếu (khẩn cấp)

Liên hệ văn phòng: 55-57 Nguyễn Văn Giai,Quận 1

Gặp TT Luật Sư Di Trú.Điện thoại : 097 66 09890 (xin điện thoại trước)