nhẹ chỉ 940g đúng là quá bá, mấy con Macbook, Dell hay HP chắc gọi em này bằng cụ