Chuyên nhập khẩu bán buôn bán lẻ sắt thép ống đúc, ống hàn, ống kẽm 21, 27, ống 34

thép ống đúc phi 21.3 x 2.8 x 6000 mm

thép ống đúc phi 26.7 x 2.9 x 6000 mm

thép ống đúc phi 33.4 x 3.4 x 6000 mm

ống thép đúc phi 42.2 x 3.6 x 6000 mm

ống thép đúc phi 48.3 x 3.7 x 6000 mm

ống thép đúc phi 60.3 x 3.9 x 6000 mm

ống thép đúc phi 73 x 5.2 x 6000 mm

ống thép đúc phi 88.9 x 5.5 x 6000 mm

ống thép đúc phi 101.6 x 5.8 x 6000 mm

ống thép đúc phi 114.3 x 6 x 6000 mm

ống thép đúc phi 141.3 x 6.6 x 6000 mm

ống thép đúc phi 168.3 x 7.11 x 6000 mm

CTY TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT

Mr Đức 0916.415.019

Web: www.thepong.vn

Mail : theptruongthinhphat@gmail.com

Điện thoại : 06503.719.330

Fax : 0650.37.19.123