Đối với nhà mạng vinaphone, Tổng hợp các số điện thoại hỗ trợ khách hàng vinaphone được chia ra và hoạt động tư vấn ở các mảng sau: Hệ thống giải đáp 19001091, tổng đài tư vấn khách hàng trong nước 9191, tổng đài tư vấn khách hàng nước ngoài 9192, tổng đài tiếng dân tộc 1391 – 1398. Việc phân chia danh sách các tổng đài vinaphone hỗ trợ khách hàng sẽ dễ dàng hơn cho các tổng đài viên và khách hàng trong việc sử dụng tổng đài một cách có hiệu quả. Mỗi một tổng đài nhỏ lại sẽ có những nhiệm vụ khác nhau nhưng đều tựu chung ở chỗ làm sao có câu trả lời khiến cho khách hàng thỏa mãn được câu hỏi của mình.