Nói chung về Xem tử vi tuổi Mão các năm, tuổi Đinh Mão vận tốt hay xấu thì phần lớn đều thành đạt và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như công việc. Họ cũng rất có ý chí tiến thủ, biết nắm bắt thời cơ cũng như cơ hội. Vì thế nên vận may thường đến với họ dễ dàng hớn so với người khác.