Số 11 được kết hợp giữa hai con số 1 với nhau. Số 11 được coi là số chủ đạo trong thần số bởi vì đó là chữ số đầu tiên nhắc lại 2 lần. Với ý nghĩa là sự cân bằng và trực giác, nếu như ai phù hợp với những con số này thì thực sự sẽ gặt hái được nhiều thành công. Và người thích hợp nhất với con số 11 này đó có thể là người mang mệnh mộc, người mang mệnh kim hoặc là người mang mệnh thủy…