- Data 120Gb/tháng
- 1.500 phút nội mạng (không giới hạn số phút trên cuộc gọi nhưng không quá tổng thời lượng ưu đãi của gói)
.
- 600 phút ngoại mạng (không giới hạn số phút trên gọi cuộc nhưng không quá tổng thời lượng ưu đãi của gói).
- 600 SMS nội mạng Vinaphone.

- Liên hệ : 0888.50.7007(zalo)

082 441 0099
08 2242 0099
08 2334 0099
08 2344 0099

08 3932 0099
08 3334 0099
08 3234 0099
085 404 5599
08 54412299
08 522 42299
08 5445 2299
085 345 2299