oh cảm ơn mọi người,để mình lên đấy đặt đôi sim ship về