BBCode là gì?
BBCode là các mã bổ sung cho HTML chỉ sử dụng trong
các bài gởi trên Diễn đàn (nếu BQT cho hiệu lực chức năng nầy). Dạng
thức cùa BBCode cũng tương tự như các thẻ Tag của HTML nhưng dùng ký
hiệu [ ] thay vì < > (xem các thí dụ dưới đây).
Tạo chữ đậm, nghiêng và gạch dưới

 • Tạo chữ đậm bằng cách dùng thẻ , thí dụ:

  Xin chào

  Sẽ trở thành Xin chào
 • Tạo chữ có gạch dưới bằng cách dùng thẻ , thí dụ:

  Xin chào

  Sẽ trở thành Xin chào
 • Tạo chữ nghiêng bằng cách dùng thẻ , thí dụ:

  Xin chào

  Sẽ trở thành Xin chào
 • Thay đổi màu chữ và kích thước chữ
 • Để xác lập màu chữ, bạn có thể dùng thẻ [color:4b9a=] với các tên màu như: red, blue, yellow... hay với mã màu như: #FFFFFF, #000000. Thí dụ:

  Xin chào

  Hay

  Xin chào

  Sẽ trở thành Xin chào
 • Thay đổi kích thước chữ bằng cách dùng thẻ [size=][/size] với các số thể hiện giá trị tính theo pixel, từ 1 (nhỏ đến mức không nhìn thấy) đến 29 (rất lớn). Thí dụ:

  Xin chào

  Sẽ trở thành Xin chào

  Hay

  Xin chào

  Sẽ trở thành Xin chào
 • Kết hợp các thẻ với nhau
  Thí dụ:

  Xin chào

  Sẽ trở thành Xin chào
 • Thẻ BBcode cho hình ảnh:[IMG]Đường dẫn hình ảnh[/IMG]


Các bạn nên chú ý đến thứ tự của thẻ mở phải ngược với thẻ đóng (thẻ nào mở
đầu tiên phải được đóng sau cùng và ngược lại).

Xem đầy đủ các mã BBCode và hướng dẫn chi tiết hơn tại đây.