Khi các nhà nghiên cứu ở Anh và Mỹ tốn nhiều năm cho công trình nghiên cứu kỹ thuật nhân bản tóc, nay đã có những kết quả mới hơn.

Đây sẽ là giải pháp cho các chứng rụng tóc thông thường cho đến rụng tóc từng vùng hay hoặc rụng tóc toàn bộ (rụng lông da, lông mày, lông i và rụng hết tóc trên da đầu), chúng có thể được nhân lên bằng các phương pháp nuôi cấy khác nhau và các tế bào mới sản xuất có thể được tiêm trở lại trong da đầu hói, nơi mà họ sẽ hành động lành mạnh và sản xuất tóc.


Ý tưởng cơ bản về nhân bản tóc là các tế bào nang lành tính có thể được chiết xuất từ chủ thể từ những vùng không hói hoặc không bị rụng tóc


>> Tìm hiểu cách ngăn lão hóa tóc


Trong khoảng thời gian chờ đợi kỹ thuật nhân bản tóc được hoàn thiện và ra mắt bạn có thể sử dụng phương pháp cấy ghép tóc FUE